Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 713 v Roudnici nad Labem

 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 713 v Roudnici nad Labem

 

Správce nemovitosti: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace

 Kontakt: Mgr. Helena Všetečková, telefon: 603 504 878, e-mail: vseteckova.h@gmail.com

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  4,379.820,- Kč

Dražební jistota: 437.982,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 4,379.820,- Kč

                                  

Termín dražby:  17. 4. 2019 v 10,00 hod. v budově A krajského úřadu, 4. patro, místnost č. 460


Prohlídky: 28.3.2019 a 2.4.2019 vždy od 9,00 hod.

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.č. 2003/1 o výměře 559 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Roudnice nad Labem, č.p. 713, občanská vybavenost, umístěna na p.č. 2003/1

zapsané na listu vlastnictví č. 3036 pro k.ú. Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Dražená nemovitost se skládá z budovy pro odborný výcvik a přístavby.

Budova pro odborný výcvik je nepodsklepená cihlová budova obdélníkového tvaru se dvěma nadzemními podlažími a půdou. Je orientovaná v podélné ose sever-jih. Schodišťový prostor rozšiřuje půdorys. Uprostřed objektu je větrací světlík ve střeše zasklený. Užitná plocha 2 NP je rozšířena o zastřešenou vyvýšenou prosklenou verandu osazenou na železobetonové konzole. Vchod je ze dvora areálu na východní straně.

Základy jsou betonové pásy. Zdivo je cihelné na maltu vápenocementovou. Vnitřní omítky jsou vápenocementové štukové. V 1 NP jsou šatny, sprchy, WC a sklady. Ve 2 NP mimo sociální místnosti jsou kanceláře, odpočinková místnost, jídelna, kuchyň a učebny a dílny. V sociálních místnostech a v kuchyni jsou keramické obklady. Na chodbách je ochranný omyvatelný nátěr. Stropy jsou železobetonové monolitické. Podlahy jsou betonové. Nášlapnou vrstvou je dlažba nebo PVC. Schodiště je levotočivé trojramenné obloukové s dvěma mezipodestami. Jedná se o jednostranně vetknutou železobetonovou schodišťovou desku včetně schodišťových stupňů. Stupně jsou obloženy. Zábradlí je železné ozdobné s dřevěným madlem. Okna jsou převážně dřevěná dvoukřídlá zdvojená špaletová s nadsvětlíkem. V 1 NP jsou opatřena mřížemi. Dveře jsou dřevěná v ocelových zárubních. Vnější omítky jsou vápenocementové štukové. Střecha je sedlová. Nosnou konstrukcí je krov. Krytina je skládaná z keramických tašek na laťování. Střecha je po obou stranách opatřena vikýři. Na každé straně jsou čtyři komíny. Komínová lávka. Topení je ústřední plynové s dvěma kotli. Klempířské prvky - oplechování parapetů, žlaby, svody - jsou z pozinkovaného plechu, funkční hromosvod. Elektro. Vodovod. Kanalizace. Plyn. Podlahy, omítky vnější a vnitřní v 1 NP jsou ve špatném stavu.

Přístavba pro odborný výcvik je jednopodlažní objekt s půdorysem ve tvaru "L", který je přimknut ke školní budově na jižní stěně. Slouží jako prodejna a dílna a sklad. Vchod je z ulice Žižkova opatřený mříží. Okna jsou výkladky v ocelových rámech. Základy jsou betonové pásy. Zdivo je cihelné na maltu vápenocementovou. Vnitřní i vnější omítky jsou vápenocementové štukové. Podlaha je betonová, částečně bez dlažby. Strop je sádrokartonový. Střecha je pultová trámová s bedněním. Krytinou je asfaltová lepenka. Žlab i svod z pozinkovaného plechu. Elektro. 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 24.1.2019 / 24.1.2019 | Zveřejnit od: 28.1.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém