Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 29. 1. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

1. sdělení, zda KÚ ÚK vyřizoval stížnost podle § 175 odst. 1 správního řádu na postup Městského úřadu Vejprty, stavebního úřadu, ve věci podnětu ze dne 18. 12. 2015 (viz příloha) týkajícího se zkušebního provozu stavby „Pila Kovářská“ s vraty pilnice neodpovídajícími projektové dokumentaci,

2. sdělení, pod jakým číslem jednacím/spisovou značkou byla tato stížnost vyřizována,

3. sdělení, které úřední osoby byly pověřeny vyřizováním této stížnosti,

4. sdělení, kdy byla tato stížnost Vašemu úřadu doručena,

5. sdělení, zda byla stížnost shledána důvodnou, částečně důvodnou nebo nedůvodnou,

6. poskytnutí písemnosti, kterou byl stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti.“.

 

Odpověď:

 

KÚ ÚK, UPS posoudil podání dle skutečného obsahu a dospěl k závěru, že se nejedná o žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím. KÚ ÚK, UPS k podání uvádí, že ve věci „instalace nových vrat v objektu na parc. č. 531 v k. ú. Kovářská“ obdržel množství podání uplatněných buď přímo Vámi, či v zastoupení xxx nebo xxx. Jedná se o podání ze dne 21. 10. 2017, 27. 11. 2017, 12. 12. 2017, 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 30. 4. 2018, 2. 7. 2018, 4. 9. 2018, 17. 10. 2018. K uvedené věci se KÚ ÚK, UPS vyjádřil opatřením č. j. 662/UPS/2017-5 ze dne 24. 11. 2017, kdy neshledal nečinnost Městského úřadu Vejprty, stavebního úřadu a ztotožnil se i se závěrem stavebního úřadu, že výměna vrat na stavebním objektu na parc. č. 531 v k. ú. Kovářská není stavební úpravou ve smyslu stavebního zákona. MMR v postupu KÚ ÚK UPS ve věci „výměny vrat“ neshledalo pochybení (viz opatření MMR č. j. MMR-6383/2018-83/392 ze dne 12. 11. 2018). Jak Vám KÚ ÚK, UPS již sdělil, považuje předmětnou věc za vyřízenou.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 7.2.2019 / 7.2.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém