Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 18. 1. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„…žádost o poskytnutí informací – konkrétně o seznam všech poskytnutých finančních částek pocházejících z veřejných prostředků, které byly Ústeckým krajem nebo prostřednictvím Ústeckého kraje v roce 2015, 2016 a 2017 vyplaceny Městskému ústavu sociálních služeb Jirkov, p.o., IČ: 467 87 682, sídlem U Dubu 1562, Jirkov (dále jen „MÚSS Jirkov“).

Zdvořile tímto žádáme o informaci o datu vyplacení, o právním titulu k vyplacení (např. číslo smlouvy uzavřené mezi Ústeckým krajem a MÚSS Jirkov či číslo jednací rozhodnutí orgánů Ústeckého kraje apod.) a o přesné výši vyplacených částek. Zároveň žádáme o zaslání právních titulů k vyplacení, tzn. smlouvy uzavřené mezi Ústecký krajem a MÚSS Jirkov, rozhodnutí orgánů Ústeckého kraje apod. ve formě přílohy k odpovědi na tuto žádost.“.

 

Odpověď:

 

Dne 18. 1. 2019 jsme pod JID 13629/2019/KUUK obdrželi Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které nás žádáte o seznam všech poskytnutých finančních částek pocházejících z veřejných prostředků, které byly Ústeckým krajem nebo prostřednictvím Ústeckého kraje v roce 2015, 2016 a 2017 vyplaceny Městskému ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace (dále jen „MÚSS Jirkov“).

MÚSS Jirkov získal finanční prostředky prostřednictvím těchto dotačních programů:

„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2015“ - smlouva č. 15/SML0398 s dodatkem č. 1, celková finanční podpora 14 453 000,-Kč

„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“ - smlouva č. 16/SML0460 s dodatky č. 1 a č. 2, celková finanční podpora 13 057 200,-Kč

„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ - smlouva č. 17/SML0328 s dodatky č. 1 až č. 3, celková finanční podpora 17 204 000,-Kč

„Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ - smlouva č. 17/SML2855, finanční podpora 231 300,-Kč

„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program“ - smlouva č. 17/SML3646, finanční podpora 631 027,73 Kč

 

V přiložené tabulce jsou uvedená data vyplacení jednotlivých smluv a jejich dodatků. Dalšími přílohami jsou smlouvy a jejich dodatky, na základě kterých byly finanční prostředky vyplaceny. V každé smlouvě i dodatku je uvedeno číslo usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje, které rozhodlo o přidělení finančních prostředků.

V případě potřeby je možné informace doplnit.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 8.2.2019 / 8.2.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém