Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 7. 2. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„…v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás tímto obracím jako na povinný subjekt podle § 2 odst. 1 citovaného zákona.

Žádám Vás o poskytnutí informací dle přílohy č. 1, týkající se Vaší rozhodovací činnosti jakožto odvolacího orgánu proti rozhodnutím ředitelů středních škol o vyloučení žáka ze školy.“.

 


Odpověď:

 

Na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme požadovanou informaci. Důvody nesprávnosti rozhodnutí ředitele školy byly následující: Odvolací správní orgán zjistil, že v napadeném rozhodnutí jsou rozpory, a to jednak v samotném výroku rozhodnutí, dále mezi výrokem a odůvodněním, a též mezi řízením, jež předcházelo vydání rozhodnutí, a samotným rozhodnutím. Kromě toho nejsou v odůvodnění uvedené úvahy, kterými se správní orgán řídil při hodnocení podkladů pro vydání rozhodnutí a při výkladu právních předpisů a nejsou v něm uvedeny důkazy, na jejichž podkladě dovodil svoje závěry. Skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, nemá oporu ve spise. Z těchto důvodu je odvoláním napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné, a je v rozporu s právními předpisy.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 8.2.2019 / 8.2.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém