Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 1. 4. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

Žádáme vás o poskytnutí souhrnné informace na jakých tratích, kteří dopravci od kdy a jakými vozidly (počet a typové označení) budou zajišťovat dopravu v závazku veřejných služeb pro Ústecký kraj.

Žádáme vás o poskytnutí všech záznamů z jednání se všemi angažovanými dopravci, ať už písemných nebo zvukových, které vedly k výběru dopravce na provozní soubor Lounsko. V rámci této informace žádáme o zachování časové posloupnosti komunikace.

Žádáme vás o poskytnutí všech záznamů z jednání s dopravci i Libereckým krajem, ať už písemných nebo zvukových, týkajících se trati 080 Bakov nad Jizerou – Jedlová. V rámci této informace žádáme rovněž o zachování časové posloupnosti komunikace.“.


Odpověď:

 

Na základě výše uvedeného Vám poskytujeme následující informace:

 

Vámi požadované souhrnné informace na jakých tratích, kteří dopravci od kdy a jakými vozidly budou zajišťovat dopravu v závazku veřejných služeb pro Ústecký kraj, Vám poskytujeme v příloze 1 tohoto dopisu. Vámi požadované záznamy z jednání (pouze v listinné podobě, neboť ve zvukové podobě nebyl záznam pořizován), včetně textu důvodových zpráv předkládaných odborem dopravy a silničního hospodářství na jednotlivé schůze Rady Ústeckého kraje, které vedly k rozhodnutí o uzavření smlouvy v dopravcem s provozním souboru Lounsko a včetně textu usnesení ze schůze Rady Ústeckého kraje, jsou v časové posloupnosti přiloženy v příloze 2 tohoto dopisu.

 

Vámi požadované informace týkající se jednání s dopravci i Libereckým krajem k trati 080 Bakov nad Jizerou – Jedlová nemůžeme poskytnout. Žádná listinná nebo zvuková podoba záznamů se na Ústeckém kraji nenachází. Dovolíme si zde však upozornit na skutečnost, že Ústecký kraj v případě železničních tratí, které přesahují na území sousedních krajů, provedl s těmito kraji rozdělení odpovědnosti za přípravu zadávacího řízení pro nové smluvní obdobína jednotlivých tratích. Trať 080 připadá v tomto směru Libereckému kraji, který jedná s dopravci jak o znění závazkové smlouvy, tak o konečné ceně a Ústecký kraj bude tento výběr akceptovat. Tento postup byl schválen na schůzi Rady Ústeckého kraje dne 29. října 2018. Důvodovou zprávu, včetně jejích příloh, ze kterých je zřejmá odpovědnost jednotlivých objednatelů na železničních tratích v Ústeckém kraji, Vám poskytujeme v příloze 3 tohoto dopisu.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 17.4.2019 / 17.4.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém