Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádosti doručené povinnému subjektu dne 17. 4. 2019 a 23. 4. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Na Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen „krajský úřad“) byly dne 17. dubna 2019 a dne 23. dubna 2019 doručeny celkem 2 žádosti stejného, ve které bylo požádáno dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím) poskytnutí níže uvedených informací:

 

 1. „Ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje postupoval vůči nečinnému Obecnímu úřadu Žíželice dne 15. 6. 2019, v obci kde není zvolen STAROSTA dle zákona č. 491/2001 Sb., dle ustanovení § 68 odst. 1, tj. tak, aby byli občané obce Žíželice, Volyňští Češi-členové osvoboditelské Československé armády od fašismu a jejich potomci byli prokazatelně seznámeni státní správou ČR-fašistickým obecním úřadem Žíželice prostřednictvím fyzické a elektronické úřední desky obecního úřadu o okolnosti a skutečném stavu věci, kterým je ten, že v Obci Žíželice bude voleno do zastupitelstva obce Žíželice 7 členů zastupitelstva obce a k jakému dni za účelem, když orgán činný v trestním řízení provedl dne 8. 4. 2019 v obci Žíželice neopakovatelný úkon k zajištění důkazů o tom, že je v obci Žíželice organizovanou skupinou porušováno volební právo a maření příprav voleb“;

   

 2. „Ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje postupoval vůči nečinnému Obecnímu úřadu Žíželice ve věci přípravy voleb do zastupitelstva obce Žíželice dne 15. 6. 2019, v obci kde není zvolen STAROSTA dle zákona č. 491/2001 Sb., dle ustanovení § 68 odst. 1, tj. tak, aby byli občané obce Žíželice, Volyňští Češi-členové osvoboditelské Československé armády od fašismu a jejich potomci byli prokazatelně seznámeni státní správou ČR-fašistickým obecním úřadem Žíželice prostřednictvím fyzické a elektronické úřední desky obecního úřadu o okolnosti a skutečném stavu věci, kterým je ten, že pro kandidaturu ve volbách do zastupitelstva obce Žíželice je potřeba 29 podpisů občanů obce na petici podporující kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů a k jakému dni, když orgán činný v trestním řízení provedl dne 8. 4. 2019 v obci Žíželice neopakovatelný úkon k zajištění důkazů o tom, že je v obci Žíželice organizovanou skupinou porušováno volební právo a maření příprav voleb“;

 

 1. „Místostarosta obce Žíželice p. Bc. Hana Makuková sdělila okolnost a skutečný stav věci řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje a Krajskému úřadu Ústeckého kraje, že v obci Žíželice není zvolen starosta, za účelem umožnění uplatnění práv a povinností ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Zemaníka dle zákona č. 491/2001 Sb., dle ustanovení § 68 odst. 1“.

   

  Součástí předmětné žádosti je fotokopie obsahu úřední desky ze dne 25. března 2019 a dne 9. dubna 2019.

   


Odpověď:

 

Předně je nutno uvést, že bylo žadateli na výše uvedené dotazy krajským úřadem již několikráte písemně odpovídáno, a to písemně sdělením ze dne 15. dubna 2019 a ze dne  17. dubna 2019.

 

Nicméně krajský úřad opětovně nejprve obecně uvádí:

 

Ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) zní:

 

„Neplní-li zastupitelstvo obce nebo starosta úkoly stanovené tímto zákonem anebo není-li zastupitelstvo obce nebo starosta zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, ředitel krajského úřadu. Ministr vnitra zajistí splnění úkolů tímto zákonem stanovených v hlavním městě Praze, kde není zastupitelstvo nebo primátor anebo kde zastupitelstvo nebo primátor tyto úkoly neplní. Při plnění těchto úkolů má ředitel krajského úřadu a ministr vnitra postavení volebního orgánu“.

 

Podle ustanovení § 107 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) vykonává pravomoci v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty nebo místostarosty dosavadní starosta nebo místostarosta. Jménem obce Žíželice jedná místostarosta, tedy ředitel krajského úřadu nemá povinnost konat.

 

K bodům 1 a 2:

 

Obec Žíželice je tvořena jedním volebním obvodem. Vzhledem k této skutečnosti a s ohledem na fakt, že nový volební obvod ve smyslu § 27 odst. 1 volebního zákona nebyl vytvořen, nevztahuje se na starostu (místostarostu) povinnost podle § 27 odst. 3 volebního zákona, tj. povinnost zveřejnit informaci o počtu volených členů zastupitelstva obce a o potřebném počtu podpisů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů. Protože v obci Žíželice nedošlo ke změně počtu členů zastupitelstva v obci Žíželice, nebyla porušena obcí Žíželice zákonná povinnost. Co se týká informace o potřebném počtu podpisů na peticích pro volební stranu typu nezávislý kandidát či sdružení nezávislých kandidátů, měla být tato informace zveřejněna na úřední desce registračního úřadu ve smyslu ustanovení § 21 odst. 4 volebního zákona do 22. března 2019. Tato informace byla zveřejněna na elektronické úřední desce registračního úřadu, kterým je Městský úřad Žatec, již dne 28. února 2019. Pro Obecní úřad Žíželice nevyplývá z volebního zákona povinnost uveřejnit na úřední desce informaci o tom, do kdy je možné podat kandidátní listiny registračnímu úřadu.

 

Obecní úřad Žíželice zveřejnil ke dni 10. dubna 2019 všechny informace k novým volbám, které podle volebního zákona, a potažmo podle harmonogramu těchto nových voleb, musí být k tomuto datu zveřejněny na úřední desce obecního úřadu.

 

K bodu 3:

 

S ohledem na výše uvedené, je nutné konstatovat, že místostarostka obce Žíželice paní Bc. Hana Makuková vykonává pravomoci starosty obce ve smyslu ustanovení § 107 zákona o obcích.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 13.5.2019 / 13.5.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém