Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Radku Fialovou, ČTK, 15.5.2019
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

Na posledním pracovním jednání (v pátek 10.5.) se dohodlo, že Ústeckému kraji budou předány podklady, na jejichž základě může začít prověřovat

trasu podle návrhu pracovní skupiny (zelenou trasu). Původní trasa ropovodu kopírující etylénovod by měla být nahrazena alternativní zelenou variantou ve formě územní rezervy.

Je to tak, že až Ústecký kraj dostane podklady, začne prověřovat zelenou trasu ?

Jak bude toto prověřování vypadat ? (to bude EIA ?)

Jak ji pak lze zahrnout do Zásad územního rozvoje ÚK ? To budou muset zastupitelé schvalovat tu změnu nebo až samotnou 2. aktualizaci ?


Odpověď:

Posílám informace k ropovodu.

Bez ohledu na jednání pracovní skupiny k ropovodu Družba je pořizovatel  2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (Krajský úřad Ústeckého kraje – KÚ ÚK)  od března 2019 v písemném kontaktu se zástupcem společnosti MERO. Ze situace, kterou má KÚ ÚK od března 2019 od MERA k dispozici vyplývá, že navrhovaná alternativní trasa koridoru je  v celé délce odchylná (i napojovací bod na hranici se SRN) od koridoru vymezeného v návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) pro společné jednání, kde je koridor  DV5 navržen v souběhu se stávajícím etylenovodem. V rámci společného jednání k navrženému koridoru DV5  obdržel krajský úřad kladná stanoviska od  dotčených orgánů. Rovněž byl návrh 2aZÚR ÚK včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  konzultován s příslušnými orgány sousedního státu (SRN) s kladným výsledkem.

Již v březnu 2019 KÚ ÚK písemně sdělil společnosti MERO, že nově navrhovanou trasu koridoru  lze do návrhu 2aZÚR ÚK pro veřejné projednání zapracovat  jako koridor pro územní rezervu, ale pouze za předpokladu, že  nejpozději do konce května 2019  předá MERO ČR a.s. a  Ministerstvo průmyslu a obchodu  ČR   KÚ ÚK  nezbytné podklady. Uvedené datum se odvíjí od termínu, který má zpracovatel  2aZÚR ÚK dle smlouvy o dílo na úpravu návrhu dokumentace pro veřejné projednání.

Obdrží-li KÚ ÚK výše uvedené nezbytné podklady do 31.5.2019, bude do návrhu 2aZÚR ÚK zapracován koridor DV5  jako koridor pro územní rezervu (tj. bez posouzení vlivů na životní prostředí a evropsky významné lokality a ptačí oblasti). Následně bude nově navržená trasa projednána v rámci veřejného projednání s tím, že musí být dohodnuta s dotčenými orgány. Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude následně vydávat 2aZÚR ÚK.

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 14.6.2019 / 14.6.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém