Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - souboru nemovitých věcí (bývalý hraniční přechod Mníšek v Krušných horách) na Nové Vsi v Horách

 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: soubor nemovitých věcí (bývalý hraniční přechod Mníšek v Krušných horách) na Nové Vsi v Horách

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

 Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  21.413.159,- Kč

Dražební jistota: 2.141.316,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 21.413.159,- Kč

                                  

Termín dražby:  28. 11. 2019 v 13,30 hod. v budově "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, 4. patro, sál č. 460


Prohlídky: úterý 5. 11. 2019 a čtvrtek 14. 11. 2019 vždy od 9,00 hod.

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: st. 76 o výměře 816 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Mníšek, č. p. 232, administrativa, stavba stojí na pozemku: st. 76
pozemek: st. 121 o výměře 48 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku: st. 121
pozemek: p.č. 442/1 o výměře 2489 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha
pozemek: p.č. 442/2 o výměře 781 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Nová Ves v Horách, k. ú. Mníšek v Krušných horách, zapsaných na LV č. 360 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj

  

Popis a foto nemovitosti:

Objekt pro administrativu č.p. 232 je dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, který od roku 2008 již není užíván jako hraniční přechod, ale je pronajat nájemci za účelem nákupu a prodeje zboží a poskytování služeb pro motoristy.
 

Forogalerie

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 29.7.2019 / 29.7.2019 | Zveřejnit od: 11.9.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém