Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná - bývalý hraniční přechod Mníšek v Krušných horách

 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná

 

Předmět dražby: soubor nemovitých věcí (bývalý hraniční přechod Mníšek v Krušných horách) na Nové Vsi v Horách


Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Hynek Mach, telefon: 607 212 667, e-mail: mach@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Vlašimská, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání: 10.900.000,- Kč

Dražební jistota: 1.090.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 8.795.820,- Kč

                                  

Termín dražby:  6. června 2024 od 9 hod. v budově "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, č. dv. 460


Prohlídky: 15. 5. a 23. 5. 2024 vždy 11 - 12 hod.


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd/             30 dní před konáním dražby


Soupis pozemků a budov :

pozemek: st. 76 o výměře 816 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: Mníšek, č. p. 232, administrativa, stavba stojí na pozemku: st. 76
pozemek: st. 121 o výměře 48 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku: st. 121
pozemek: p.č. 442/1 o výměře 2489 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha
pozemek: p.č. 442/2 o výměře 781 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Nová Ves v Horách, k. ú. Mníšek v Krušných horách, zapsaných na LV č. 360 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj

  

Popis a foto nemovitosti:

Jedná se o volně stojící budovu stojící na parcele č. st. 76 o výměře 816 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří.  Na této parcele je též okapový chodník o šíře 60 cm a u obou štítů (západní a východní) a u jižní podélné strany budovy se nachází chodník se zpevněným povrchem o šířce 140 cm. Dům je dvoupodlažní, nepodsklepený s vnitřním dvouramenným ocelovým schodištěm se zábradlím. Střecha je sedlová, ale s mírným spádem (5%), krov dřevěný, Nosná konstrukce je ocelová žárově zinkovaná, s vestavbou jednotlivých obytných buněk, které měly být užívány dle dostupné projektové dokumentace jako kanceláře, šatny, sklad – archiv a potřebné sociální zařízení. Celkem se jedná o 40 obytných buněk s rozdělením do podlaží, 20 obytných buněk v každém podlaží. Celá stavba svým dispozičním řešením je rozdělena do tří sekcí, obsahující 2 podlaží. Levá sekce obsahuje 20 buněk v prvním a ve druhém podlaží s průběžnou chodbou uprostřed, prostřední sekce obsahuje ocelové schodiště a pravou sekci, která je zrcadlově stejná jako sekce levá. Již uvedená chodba je provedena jako spojnice od levého štítu budovy až k pravému štítu budovy (mimo prostoru v prostřední sekci – v prostoru dvouramenného schodiště). Všechny tři sekce jsou zastřešeny jednou již uvedenou sedlovou střechou o spádu 5 %. Přístup do jednotlivých podlaží je vždy z prostřední sekce, která obsahuje schodiště. Vytápění lokální, se zdrojem elektro.
Garáž je přízemní, nepodsklepená, bez podkroví, opláštění plechové s tepelnou izolací, bez zvláštního vybavení, ale s montážní jámou, vytápění elektro , vjezdová vrata sekční s elektro pohonem, v případě nouze s pohonem ručním. Přírodní osvětlení okny. Příjezd do garáže z venkovního prostoru je přes parcelu č.p. 442/2, která je se zpevněným živičným povrchem, která je v evidenci KN evidována jako ostatní komunikace.

 

Forogalerie

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Vlašimská
Vytvořeno / změněno: 29.7.2019 / 28.1.2021 | Zveřejnit od: 1.7.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém