Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 3. 9. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Společnost KC ILF si z opatrnosti dovoluje vyžádat informaci, zda umístění reklamního zařízení na uvedeném pozemku nebylo v minulosti instalováno v rozporu s ust. § 30 a násl. zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění, popř. jinými právními předpisy orgánů státní či místní samosprávy, nebo zda podléhá ohlašovacímu řízení a zda bylo umístěno ve prospěch spol. EUROPLAKAT spol. s r.o. legálně.“


Odpověď:

Jako příslušný správní úřad má Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství na starosti právě ustanovení § 30 - Silniční ochranná pásma zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jako takový momentálně připravuje větší kontrolu umístěných a provozovaných reklamních zařízení u silnic I. třídy na území Ústeckého kraje.

Při pohledu na předloženou fotodokumentaci Vám mohu s jistotou sdělit, že ani jedna ze zachycených reklam není a ani nemůže být provozována s platným povolením, neboť již delší dobu nesplňují zákonem stanovené podmínky, a to především § 31 odst. 3. „Jedná-li se o reklamní zařízení viditelné z pozemní komunikace v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit pouze pokud splňuje podmínky podle odstavce 2 a slouží-li k označení provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení.“

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 12.9.2019 / 12.9.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém