Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 6. 9. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

Naše žádost se týká VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY, která byla uzavřena dne 25. 2. 2019 mezi SÚ Žatec a TJ Žatec, z.s. spisová značka : MUZAS/5651/2019/SU/Sva.

1.Byla podána k Vašemu odboru žádost o provedení přezkumu této veřejnoprávní smlouvy?

2.Jestliže ANO, sdělte nám datum podání této žádosti.

3. Jestliže byla žádost o přezkum podána, jaké kroky v této záležitosti učinil Váš odbor?

4. Zašlete nám prosím kopie všech písemností, které Váš odbor v souvislosti s podanou žádostí o přezkum vytvořil.“.

 

Odpověď:

 

1. KÚ ÚK, UPS obdržel podnět k přezkoumání veřejnoprávní smlouvy, kterou byla povolena stavba, nazvaná „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, šaten a sociálního zázemí TJ Žatec“ (dále jen VPS), jehož podatelem je xxx (dále jen podatel).

2. Předmětný podnět byl KÚ ÚK, UPS doručen dne 10. 5. 2019.

3. KÚ ÚK, UPS si opatřením ze dne 24. 5. 2019 vyžádal spis, vztahující se k napadené VPS a současně si, k podatelem namítaným skutečnostem, vyžádal písemné stanovisko (podatel byl o stavu věci informován).

4. Požadované písemnosti jsou přílohou tohoto sdělení.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 12.9.2019 / 12.9.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém