Orientační nabídka


 

Známe vítěze Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost! Ocenění byli všichni účastníci

01
V prostorách závodu AGC Automotive Czech a.s. v Bílině převzali ocenění vítězové a účastníci pátého ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, kterou Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje (HSR-ÚK) a Radou kvality České republiky vyhlásil letos v květnu. Do pátého ročníku se přihlásilo 39 subjektů z řad malých a velkých podniků, obcí i dalších organizací veřejného sektoru. Ocenění bylo uděleno v 7 kategoriích plus jedna zvláštní cena.
Tisková zpráva z 25. září 2019
 

 
 

Kraj podporuje koncept společenské odpovědnosti, protože pomáhá rozvíjet region, měnit společenské klima a chránit životní prostředí. Proto se také rozhodl udělovat každoročně Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost, aby vyzdvihl práci všech, kteří věnují péči svému okolí nad rámec svých povinností,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

 

V závislosti na tomto konceptu byly oceněny organizace, které jsou dobrými zaměstnavateli, organizace, které podporují rozvojové aktivity v regionu a přispívají ke zlepšení image Ústeckého kraje.

 

V kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“ zvítězilo statutární město Chomutov především za roli dobrého hospodáře a odpovědného zaměstnavatele. Pro město Chomutov je prioritou životní prostředí, kde se věnuje např. úspoře energií v budovách, kde sídlí pracovníci magistrátu, ale i organizace, které město zřizuje. Dále velmi podporuje elektronizaci (úspora papíru) a ekologizaci – třídění odpadu, úspoře plastu, jak přímo na úřadě, tak např. i v podpoře bezobalových obchodů či využívání elektrokol a elektromobilů pro různé pochůzky a jednání.

Vedle města Chomutov se do soutěže zapojilo také Statutární město Děčín, města Louny, Litoměřice a Roudnice nad Labem.

 

Kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ OBCE“ vyhrál městys Měcholupy, který je v této soutěži nováčkem. Městys vnímá společenskou odpovědnost důležitou pro zkvalitnění úrovně života obyvatel. Všechny aktivity jsou vykonávané pro komunitu, která ji buď vyžaduje, nebo ji potřebuje. Nad rámec běžné společenské odpovědnosti byla realizována např. veřejná sbírka pro Martinu (zdravotně handicapovanou dívku po autonehodě), pořízení psíka do domu s pečovatelskou službou s rozpisem jeho venčení, nebo odvoz seniorů služebním autem, zajištění kominických prací pro občany, proplácení účtenek za doplatky na léky a mnoho dalšího.

V této kategorii se zúčastnila soutěže taktéž obec Patokryje.

 

Vítězem kategorie „VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ NAD 50 ZAMĚSTNANCŮ“ byla jednomyslně zvolena Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. Škola realizuje mnoho aktivit nejen se svými žáky, ale taktéž ve spolupráci s městem při různých veřejných aktivitách, oslavách a pietních akcích, ale třeba také s věznicí Všehrdy a Nové Sedlo - Drahonice, kdy škola poskytuje středoškolské vzdělávání vězňům, umožňuje aktivní účast žáků ve Studentském parlamentu města Chomutova a mnoho dalšího.

Další zúčastněnou organizací v této kategorii byla Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace.

 

Nejvyšší počet bodů v kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ DO 50 ZAMĚSTNANCŮ“ získala obecně prospěšná organizace HOSPIC v MOSTĚ, která je nejen dobrým zaměstnavatelem, ale taktéž velmi odpovědně přistupuje ke svým klientům. Přístup organizace ke klientům hospice je individuální.

Dalšími oceněnými organizacemi v této kategorii byly: Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě, Kamarád – LORM, Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 “Na Kočičáku“, z.s., Nadace Unipetrol, Nadační fond Veroniky Kašákové, Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Sedmikráska Žatec, z.s., YMCA Ústí nad Labem a Základní škola a mateřská škola Jeřabinka.

 

Kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – nad 250 zaměstnanců“ dominovala společnost AGC AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, jež má velmi sofistikovaný systém péče o zaměstnance. V rámci regionu podporuje velké množství sportovních, kulturních a ostatních volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých. V soutěži vyhrála tato společnost z pěti ročníků už čtyřikrát.

Do této kategorie se přihlásily následující podnikatelské subjekty: KONE Industrial – koncern s.r.o., Krajská zdravotní, a.s., Lovochemie, a.s., Mondi Štětí a.s., PULS investiční s.r.o.,          Severočeské doly a.s., TRCZ s.r.o.

 

Nejvyšší počet bodů v kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – DO 250 ZAMĚSTNANCŮ“ obdržela společnost Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE), která se mimo jiné snaží pomoci snižovat emise CO2 v našem regionu, což se může velmi pozitivně odrazit v čistotě ovzduší a životního prostředí. Taktéž spolupracuje na aktivitách vedoucích k rozvoji vodíkové dopravy, která je šetrnější k našemu životnímu prostředí. UniCRE nabízí svým zaměstnancům mnoho benefitů a umožňuje jim slaďování osobního a pracovního života.

Mezi účastníky středních podniků se dále řadí: Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o., CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a VVV MOST spol. s r.o.

 

Na prvním místě v kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – DO 50 ZAMĚSTNANCŮ“ se umístil Fotbalový klub Teplice. Ten se do soutěže zapojil poprvé. Úspěšnost neměří pouze počtem získaných trofejí, ale také dopadem klubových aktivit na okolní společnost, kterým může být např. motivace dětí a mládeže ke sportovním aktivitám, podpora zdravotně postižených, účast „ačkových“ hráčů na různých akcích, kde se s nimi fanoušci mohou setkávat, zapojení do iniciativy #newlegs, která se snaží shromáždit od dárců finanční prostředky na koupi nových odlehčených sportovních protéz pro vysokoškolskou studentku Terezu Bártovou z nedalekého Oseka, která onemocněla meningitidou, kvůli které jí byly amputovány nohy v bércích, a mnoho dalších aktivit.

Mezi nejmenšími podniky, co do počtu zaměstnanců, pak byly oceněny čestným uznáním AUTODROM MOST a.s., B3 Technology, s.r.o., Blanka Kleinová - Bar Černý Anděl, BLANCO Czechia, s.r.o., Grid Consulting & Trading s.r.o., SALDO – Zlatohlávek s.r.o. a Svatební salon Delta s.r.o.

 

V tomto roce byla, dle pravidel Rady kvality, poprvé udělena zvláštní cena Rady pro hodnocení, a to žatecké organizaci Kamarád – LORM. Ta poskytuje služby v oblastech domova pro osoby se zdravotním postižením, týdenního a denního stacionáře, provozuje sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení, podporuje samostatné bydlení, odlehčovací služby a poskytuje krizovou pomoc. Všichni zaměstnanci Kamaráda – Lorm, včetně vedení, dělají svou práci odborně, pečlivě a také srdcem. Spokojení a usměvaví klienti jsou největším dokladem této neutuchající práce a podpory mnohdy nad rámec pracovní doby a povinně stanovené péče.

 

V kraji působí mnoho organizací, které aktivně přispívají k rozvoji regionu, v této oblasti jsou nebo by měly být vzorem ostatním, dostávají národní či mezinárodní ocenění a zaslouží si uznání především vlastního kraje a okolí,“ dodala v závěru k důvodům oceňování Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

 

Společenská odpovědnost organizací (CSR) je definována jako kontinuální závazek chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.


Připraveno ve spolupráci s HSR

1
Cenu za vítězství v kategorii velkých podniků společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. předává předsedkyně HSR ÚK Gabriela Nekolová a generální ředitel AGC Automotive Czech Luděk Steklý

2
Ve své kategorii zvítězila také příspěvková organizace Ústeckého kraje - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov. Cenu přebírá ředitel Jan Mareš od Gabriely Nekolové a zástupce Rady kvality Petra Vinklera. 

3
Prohlídka hostitelského závodu


 

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 25.9.2019 / 25.9.2019
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies