Orientační nabídka


 

Energetická komise a ČEZ hodnotily plnění uzavřené rámcové smlouvy o spolupráci za rok 2019

čez
V roce 2011 uzavřel Ústecký kraj se společností ČEZ Rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci, zaměřenou především na snížení environmentální zátěže při zajištění dlouhodobé stability energetického zásobování na území kraje. V pořadí již deváté zasedání Energetické komise, která se zabývá řešením jednotlivých bodů smlouvy, se uskutečnilo 21. února 2020 na Krajském úřadě Ústeckého kraje.
Tisková zpráva ze dne 21. února 2020
 

 
 

Rámcová smlouva stanovuje několik základních závazků, primárně se zaměřuje na snížení produkce znečišťujících látek a zvyšování energetické účinnosti výrobních zdrojů. Dále pak na udržitelný rozvoj energetického sektoru v Ústeckém kraji. Energetická komise na svém letošním zasedání projednala průběh plnění těchto závazků za rok 2019.

Skupina ČEZ v roce 2019 definitivně ukončila klíčový program Obnovy zdrojů v Ústeckém kraji. Již plně provozované zdroje v Tušimicích, Prunéřově a plynový zdroj v Počeradech doplnilo uvedení Nového zdroje v Ledvicích do trvalého provozu. „Skupina ČEZ splnila vůči kraji svůj hlavní závazek a to modernizovat portfolio svých zdrojů v Ústeckém kraji. Je to patrné na kvalitě ovzduší,“ komentoval tento bod hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Je patrné, že Skupina ČEZ konkrétní závazek významně snížit své emise v kraji k roku 2020 splní. S ohledem na ukončení provozu elektrárny Prunéřov I v roce 2020 dojde i letos k dalšímu významnému zlepšení ovzduší v Ústeckém kraji.

Energetická komise projednala plán Skupiny ČEZ dosáhnout souladu parametrů zdrojů na území kraje s novými limity BAT platnými od roku 2021, kdy se Skupina ČEZ zaměří na další redukci prachových částic a nově na snižování emisí rtuti. „Rokem 2020 naše úsilí na zdrojích nekončí. V současnosti připravujeme spuštění další vlny ekologizace našich zdrojů, v rámci které investujeme jednotky miliard korun do snížení produkce znečišťujících látek v Ústeckém kraji,“ uvedl Ladislav Štěpánek, člen představenstva a ředitel divize klasická energetika.

Komise se dále věnovala moderním trendům v energetice, konkrétně rozvoji elektromobility na území kraje či spolupráci mezi Ústeckým krajem a Skupinou ČEZ v oblasti inovativních projektů, jakými jsou vodíková doprava, datové analýzy energetických úspor či modernizace energetické infrastruktury škol.

Energetická komise též projednala stav přípravy zlepšení zásobování elektřinou ve Šluknovském výběžku či následky únorového orkánu Sabine v distribuční síti.

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 21.2.2020 / 21.2.2020
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies