Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 2. 6. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„1. Jakým způsobem byl záměr projektu projednán s příspěvkovými organizacemi a proveden výběr projektového partnera

2. Doklad o schválení projektu v orgánech Ústeckého kraje

3. Projektová žádost

4. Podrobné rozpočty částí projektu realizovaných Lead-partnerem a projektovými partnery 1 a 2

5. Soupisky výdajů

6. Žádost o povolení vývozu sbírkových předmětů

7. Restaurování probíhalo dle restaurátorského záměru, který je součástí uzavřených smluv o dílo. Tato informace je zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.“

 

 

Odpověď:

V souvislosti se smlouvou o poskytnutí dotace na realizaci přeshraničního projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ č. 100289027 žádám o informaci:

1. Jakým způsobem byl záměr projektu projednán s příspěvkovými organizacemi a proveden výběr projektového partnera

2. Doklad o schválení projektu v orgánech Ústeckého kraje

3. Projektová žádost

4. Podrobné rozpočty částí projektu realizovaných Lead-partnerem a projektovými partnery 1 a 2

5. Soupisky výdajů

6. Žádost o povolení vývozu sbírkových předmětů

7. Platná dokumentace, podle které probíhalo restaurování v souladu s českými právními předpisy

8. Restaurátorské zprávy

 

K bodu č. 1 V příloze posíláme zápisy z pracovního jednání k přípravě projektu dne 17. 3. 2016 v Mostě a 22. 3. 2016 v Drážďanech.

K bodu č. 2

Projekt byl projednán v orgánech Ústeckého kraje:

v Zastupitelstvu Ústeckého kraje usnesení č. 91/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015

v Radě Ústeckého kraje usnesení č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016

usnesení jsou zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup - https://www.kr-ustecky.cz/.

K bodu č. 3

V příloze posíláme projektovou žádost ze dne 1. 7. 2017.

K bodu č. 4

V příloze posíláme podrobný plán z 10. 7. 2017, rozpočet LP z 10. 7. 2017, rozpočet PP1 a rozpočet PP2.

K bodu č. 5

V příloze posíláme soupisky výdajů 14. 8. 2019, 5. 11. 2019 a 25. 3. 2020.

K bodu č. 6

Touto informací Ústecký kraj nedisponuje.

K bodu č. 7

Restaurování probíhalo dle restaurátorského záměru, který je součástí uzavřených smluv o dílo. Tato informace je zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

ID záznam v registru smluv: ID 7891983, ID 8028407, ID 7893195 a ID 8717451.

K bodu č. 8

V příloze posíláme čtyři restaurátorské zprávy:

Madona z Krupky, Madona z Litvínova, Oltář sv. Barbory a Deskový obraz Mistra IW.

Zároveň zasíláme rozhodnutí o částečném odmítnutí vyhovění žádosti.

 

Jelikož se jedná o mimořádně rozsáhlé elektronicky poskytnuté informace, zveřejňuje povinný subjekt pouze doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah (§ 5 odst. 3 InfZ).

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 24.6.2020 / 24.6.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém