Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 16. 6. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

V souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (dále jen „zákona“), Vás žádáme o poskytnutí následujících informací souvisejících s RÁMCOVOU SMLOUVOU O SPOLUPRÁCI“ mezi Ústeckým krajem a společností ČEZ, a.s. ze dne 2. prosince 2011, číslo Ústeckého kraje 11/SML3040:

· všechny případné dodatky výše uvedené smlouvy, a to včetně všech příloh - případně informaci, že takové dodatky neexistují,

· všechny případné zvláštní smlouvy uzavřené na základě článku II. 4. výše uvedené smlouvy, a to včetně všech jejich dodatků a příloh – případně informaci, že žádné takové zvláštní smlouvy neexistují,

· všechny zápisy z jednání energetické komise zřízené na základě článku II. 5. výše uvedené smlouvy, a to od doby jejího vzniku až do současnosti – případně informaci, že žádné zápisy z jednání komise nebyly pořizovány.

 

Odpověď:

Povinný subjekt poskytl tyto informace:

· všechny případné dodatky výše uvedené smlouvy, a to včetně všech příloh - případně informaci, že takové dodatky neexistují – nebyly uzavřeny žádné dodatky k předmětné smlouvě

· všechny případné zvláštní smlouvy uzavřené na základě článku II. 4. výše uvedené smlouvy, a to včetně všech jejich dodatků a příloh – případně informaci, že žádné takové zvláštní smlouvy neexistují – žádné zvláštní smlouvy vážící se k uvedenému článku uzavřeny nebyly

· všechny zápisy z jednání energetické komise zřízené na základě článku II. 5. výše uvedené smlouvy, a to od doby jejího vzniku až do současnosti – případně informaci, že žádné zápisy z jednání komise nebyly pořizovány – zápisy z Energetické komise pořizovány nebyly

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 26.6.2020 / 26.6.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém