Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 2. 7. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Rada Ústeckého kraje přijala v r. 2020 usnesení č. 048/97R/2020 o prodloužení termínu odevzdání

přihlášek ve vyhlášeném výběrovém řízení na místa ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací

v oblasti kultury do 30. 6. 2020.

Podle výše uvedeného zákona o svobodném přístupu k informacím vás žádám jako povinný subjekt o

poskytnutí informací:

1. Jména uchazečů, kteří podali k 30. 6. 2020 přihlášky do výběrových řízení v jednotlivých kulturních

zařízeních a seznam institucí, ve kterých působili nebo působí v posledních třech letech.

2. Byla některá z již podaných přihlášek uchazečem stažena?

3. Došlo od vyhlášení výběrového řízení ke změně složení výběrových komisí?

4. Který odbor Krajského úřadu ÚK a který pracovník konkrétně vybíral, příp. schvaloval navržené

členy výběrových komisí. Z jakých důvodů nepožádal kraj o vyslání zástupce Ministerstva

kultury ČR do výběrových komisí?

5. Vnitřní předpis Krajského úřadu ÚK k provádění výběrových řízení na místa ředitelů příspěvkových

organizací v oblasti kultury.

6. Vnitřní předpis Krajského úřadu ÚK k hodnocení výsledků činnosti ředitelů příspěvkových organizací

v oblasti kultury.“

 

Odpověď:

Vážený pane,

přílohou posíláme požadované informace:

1. Jména uchazečů, kteří dodali k 30. 6. 2020 přihlášky do výběrových řízení v jednotlivých kulturních zařízeních a seznam institucí, ve kterých působili nebo působí v posledních třech letech.

2. Byla některá z již podaných přihlášek uchazečem stažena?

3. Došlo od vyhlášení výběrového řízení ke změně složení výběrových komisí?

4. Který odbor Krajského úřadu ÚK a který pracovník vybíral, příp. schvaloval navržené členy výběrových komisí. Z jakého důvodu nepožádal kraj o vyslání zástupce Ministerstva kultury ČR do výběrových komisí?

5. Vnitřní předpis Krajského úřadu ÚK k provádění výběrových řízení na místa ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury

6. Vnitřní předpis Krajského úřadu ÚK k hodnocení výsledků činnosti ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury.

 

K bodu č. 1 – odmítnutí podání informace.

K bodu č. 2 – dvě přihlášky byly na základě žádosti uchazečů vráceny k doplnění před termínem ukončení podání přihlášek.

K bodu č. 3 – ke změně složení výběrových komisí ode dne vyhlášení otevřeného výběrového řízení nedošlo.

K bodu č. 4 – Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 066/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 uložila PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k vyhlášení výběrových řízení, včetně zřízení příslušných komisí. Tímto usnesením Rada kraje také jednotlivé členy komisí jmenovala.

Ministerstvo kultury ČR není příslušné k záležitostem týkajícím se vztahu kraje jako zřizovatele s vlastní příspěvkovou organizací v oblasti kultury. Není pravidlem, aby se ministerští úředníci účastnili výběrových komisí v záležitostech územních samosprávných celků a naopak.

K bodu č. 5 – informace neexistuje.

K bodu č. 6 – informace neexistuje.

Zároveň zasíláme rozhodnutí o částečném odmítnutí vyhovění žádosti.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 29.7.2020 / 29.7.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém