Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 25. 1. 2021.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Hezký den, obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí:

 

1) seznamu veškerých vám dostupných materiálů, vyjádření osob, komisí, zpráv atd., atp., které byly vytvořeny k personálnímu auditu zpracovaného firmou Deloitte ohledně KÚÚK (jde zejména o "oponentní" personální audit, který byl zmiňován na jednání zastupitelstva KÚÚK 12/2020, ale i další)

 

2) zaslání výše uvedených materiálů, popř. jejich závěrečných zpráv elektronickou formou

 

3)  sdělení, zda bylo za tyto materiály hrazeno, popř. v jaké výši, popř. žádám o poskytnutí smluv k těmto materiálům na základě kterých byly vytvořeny

 

Již na začátku roku 2020 jsem si požádal o předmětný personální audit, kdy v průběhu jednání o jeho poskytnutí vešlo najevo, že eixistují další materiály z kterých by se dala dovodit efektivnost procesů úřadu a vynakládání veřejných finančních prostředků. Proto žádám, jak výše uvedeno.“

 

Odpověď:

Vážený pane magistře,

na základě Vaší žádosti ze dne 25. 1. 2021 Vám poskytujeme následující dokumenty:

Požadavek 1) seznam veškerých vám dostupných materiálů, vyjádření osob, komisí, zpráv atd., atp., které byly vytvořeny k personálnímu auditu zpracovaného firmou Deloitte ohledně KÚÚK (jde zejména o "oponentní" personální audit, který byl zmiňován na jednání zastupitelstva KÚÚK 12/2020, ale i další)

Seznam dle požadavku 1):

P.č.

Datum vzniku

Dokument

1.

26. 3. 2019

Bod do RUK k Usnesení č. 10/64R/2021

2.

27. 3. 2019

Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 10/64R/2021

3.

8. 4. 2019

Bod do RUK k Usnesení č. 15/66R/2019

4.

10. 4. 2019

Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/66R/2019

5.

24. 4. 2019

Pozvánka na první jednání Pracovní skupiny k vyhodnocení závěrů Personálního auditu

6.

20. 5. 2019

Pracovní skupina k vyhodnocení závěrů Personálního auditu KÚÚK

Zápis z 1. jednání

7.

20. 5. 2019

Finální vypořádání připomínek odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje k Personálnímu auditu Krajského úřadu Ústeckého kraje

8.

26. 6. 2019

Pracovní skupina k vyhodnocení závěrů Personálního auditu KÚÚK

Zápis z 2. jednání

9.

23. 9. 2019

Pracovní skupina k vyhodnocení závěrů Personálního auditu KÚÚK

Zápis z 3. jednání

10.

12. 11. 2019

Pracovní skupina k vyhodnocení závěrů Personálního auditu KÚÚK

Zápis ze 4. jednání

11.

28. 1. 2020

Pracovní skupina k vyhodnocení závěrů Personálního auditu KÚÚK

Zápis z 5. jednání

12.

29. 1. 2020

Bod do RUK k Usnesení č. 053/87R/2020

13.

5. 2. 2020

Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 053/87R/2020

14.

19. 2. 2020

Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 156/88R/2020

(k tomuto usnesení nebyl předložen bod)

15.

15. 7. 2020

Bod do RUK k Usnesení č. 136/104R/2020

16.

22. 7. 2020

Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 136/104R/2020

 

V rámci materiálů nelze předložit „oponentní personální audit“, neboť sdělení Ing. Milana Zemaníka na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 16. 12. 2021 vycházelo z původního záměru, který však nebyl nikdy realizován. Zpracovaný Personální audit Krajského úřadu Ústeckého kraje společností Deloitte Advisory s.r.o. byl diskutován v rámci interních postupů (viz pracovní skupina) a s ohledem na nevynakládání dalších veřejných prostředků nebylo žádné posouzení nikdy objednáno. Ing. Milan Zemaník si zřejmě v rámci svého vystoupení tuto skutečnost neuvědomil.

Požadavek 2) zaslání výše uvedených materiálů, popř. jejich závěrečných zpráv elektronickou formou

Dokumenty přikládáme přílohou dle seznamu uvedeného v bodě 1.

Požadavek 3)  sdělení, zda bylo za tyto materiály hrazeno, popř. v jaké výši, popř. žádám o poskytnutí smluv k těmto materiálům, na základě kterých byly vytvořeny

Veškeré požadované informace vytvořené ke zpracovanému Personálnímu auditu Krajského úřadu Ústeckého kraje vznikly v rámci běžné činnosti povinného subjektu a nebyly na jejich pořízení vynaloženy žádné další veřejné prostředky.

(Tento e-mail je zaevidován pod č.j. KUUK/023145/2021, spis. zn. KUUK/013788/2021/2)

 


 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 23.2.2021 / 23.2.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém