Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 4. 2. 2021.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„Vzhledem k tomu, že jste investor stavby k veřejné zakázce REKO II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov, Vás žádám o následující informace:

1. Kdo a za jakých podmínek povolil obousměrný provoz na silnici II/256 v ulici Kyjovská, Krásná Lípa bez řízených semaforů?

2. Na koho a jakým způsobem se mám obrátit ohledně poškození fasády, sádrokartonových podhledů a příček, které nastalo po spuštění obousměrného provozu na silnici II/256 v ulici Kyjovská, Krásná Lípa?

3. Jaký je plán dokončení realizace, termín ukončení realizace?

4. Proč nedochází k informování majitelů nemovitostí dotčených realizací stavby? (Při součinnosti by se dalo předejít poškození majetku.)

5. Proč nebyl spuštěn provoz v ulici Stradalova, silnice II/265, kde se opravoval mostek? Přestože na konci roku 2020, přibližně týden před Vánocemi, byl položen živičný povrch na opraveném mostku.

6. Žádám o plánovaný harmonogram řízení provozu v ulicích Stradalova a Kyjovská do konce realizace stavby.“

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám k akci „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov" poskytujeme níže informace k Vašim jednotlivým dotazům:

 

 1. Kdo a za jakých podmínek povolil obousměrný provoz na silnici II/256 v ulici Kyjovská, Krásná Lípa bez řízených semaforů?

  Odpověď:

  Vyjádření vydává místně příslušný silniční správní úřad – Městský úřad Rumburk. Situaci s vyznačeným přechodovým dopravním značením na pozemní komunikaci v Krásné Lípě, ul. Kyjovská přikládáme přílohou č. 1.

   

 2. Na koho a jakým způsobem se mám obrátit ohledně poškození fasády, sádrokartonových podhledů a příček, které nastalo po spuštění obousměrného provozu na silnici II/256 v ulici Kyjovská, Krásná Lípa?

  Odpověď:

  Ohledně poškození fasády, sádrokartonových podhledů a příček se může vlastník nemovitosti obrátit na vlastníka předmětné komunikace II/265, tedy na Ústecký kraj. Je však nezbytné, aby vlastník své nároky prokázal, tedy prokázal, že poškození fasády, sádrokartonových podhledů a příček je v příčinné souvislosti s rekonstrukcí komunikace II/265.

   

 3. Jaký je plán dokončení realizace, termín ukončení realizace?

  Odpověď:

  Předpokládaný termín ukončení prací dle smlouvy o dílo je 31.5.2021, které bude prodlouženo z důvodu nepředvídaných událostí, které nastaly v průběhu výstavby.

   

 4. Proč nedochází k informování majitelů nemovitostí dotčených realizací stavby? (Při součinnosti by se dalo předejít poškození majetku.)

  Odpověď:

  V rámci stavebního řízení byli všichni účastníci obesláni. V rámci projednání zvláštního užívání nejsou majitelé nemovitostí dotčených stavbou účastníky řízení.

  Jedná se o tzv. liniovou stavbu a vzhledem k jejímu rozsahu nelze informovat každého majitele nemovitosti dotčeného stavbou osobně. Součinnost probíhá zejména tak, aby byl vliv stavby v průběhu realizace na okolí co nejmenší. Charakter stavby to však ne vždy umožňuje, a tak dochází k dočasnému omezení v jejím okolí.

   

 5. Proč nebyl spuštěn provoz v ulici Stradalova, silnice II/265, kde se opravoval mostek? Přestože na konci roku 2020, přibližně týden před Vánocemi, byl položen živičný povrch na opraveném mostku.

  Odpověď:

  V ulici Stradalova nejsou dosud položeny všechny živičné vrstvy na opraveném mostku. V jeho blízkém okolí je třeba dokončit práce, které vyžadují klimaticky přívětivější podmínky než ty, které jsou nyní. Z uvedeného důvodu nelze v tomto místě zajistit bezpečný silniční provoz.

   

 6. Žádám o plánovaný harmonogram řízení provozu v ulicích Stradalova a Kyjovská do konce realizace stavby.

  Odpověď:

  V současné době probíhá aktualizace harmonogramu prací, který bude předložen od zhotovitele stavby k odsouhlasení před zahájením prací po zimním přerušení prací.


 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 23.2.2021 / 23.2.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém