Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná - bývalý hraniční přechod v Jiříkově

 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná

 

Předmět dražby: soubor nemovitých věcí - bývalý hraniční přechod Jiříkov

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

 Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  2.900.000,- Kč

Dražební jistota: 290.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 2.400.000,- Kč

                                  

Termín dražby:  23. 6. 2022 od 10,30 hod.                 VYDRAŽENO

budova "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, 4. patro, č. dv. 460                         

Prohlídky: 2. 6. a 9. 6. 2022 vždy od 11,00 hod.


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd/             30 dní před konáním dražby


Soupis pozemků a budov :

pozemek: st. 386 o výměře 235 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: Starý Jiříkov, č. p. 617, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku: st. 386
pozemek: st. 1713/1 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště

pozemek: st. 1714 o výměře 838 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku: st. 1714
pozemek: p.č. 6361/3 o výměře 378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
pozemek: p.č. 6361/4 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace

pozemek: p.č. 6361/5 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsané na LV č. 1523 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj

  

Popis a foto nemovitosti:

Jedná se o zděný samostatně stojící objekt s kancelářemi se zázemím a 4 řadové přízemní garáže. Dalšími nemovitostmi jsou zbořeniště a ostatní komunikace. Objekty jsou delší dobu neužívané. Hlavní objekt je podsklepený a má 2 NP a podkroví. Střecha je valbová s plechovými šablonami. Stáří je provedeno odborným odhadem. 


Budova bývalé celnice čp. 617 na stpč. 386

Jedná se o samostatně stojící zděný objekt na hraničním přechodu s Německem. Ve dvorním traktu jsou řadové garáže. Na nemovitosti je kopaná studna. Okna jsou dřevěná dvojitá. Dveře jsou dřevěné. Schodiště je betonové. Vnitřní omítky jsou vápenné. Podlahy jsou s PVC a s dlažbou. Zdrojem TUV je el. bojler. Topení je ÚT s el. kotlem. Střecha je valbová s plechovou krytinou. Oplechování je opraveno z TiZn plechů. Fasáda je s nástřikem. Vstupní dveře jsou ocel. s ocel. mříží. Dveře do dvorního traktu jsou opatřeny plechem. Vodovod je z řadu a ze studny, kanalizace je do septiku. Elektro je 380/220 V. Objekt je delší dobu neužívaný. Je odpojen od inž. sítí.


Řadová garáž krajní pro auto dodávku bz čp. a če. na stpč. 1714

Jedná se o řadovou koncovou zděnou garáž s pultovou střechou. Garáž je situována ve dvorním traktu.  Má ocel. vrata otevíravá. Střecha je s atikou pultová. Podlaha je betonová. Omítky jsou vápenné poškozené. Elektro je 220 V. Okno je ocelové otevíravé. Garáž je delší dobou neužívaná. Při pohledu na vstup do garáží je oceň. garáž situovaná zcela vlevo.


Řadová garáž vnitřní bez čp. a če. na stpč. 1714

Jedná se o nepodsklepenou přízemní řadovou vnitřní garáž. Je zděná s pultovou střechou. Krytina je živičná. Oplechování je z Pz plechů. Fasáda je s nástřikem. Vrata jsou zasouvací poškozená nefunkční. Podlaha je betonová. Omítky jsou vápenné. Elektro je 220 V. Vrata jsou poškozená, neotevíratelná. 


Garáž řadová vnitřní bez čp. a če. na stpč. 1714

Jedná se o nepodsklepenou přízemní řadovou vnitřní garáž. Je zděná s pultovou střechou. Krytina je živičná. Oplechování je z Pz plechů. Fasáda je s nástřikem. Vrata jsou zasouvací poškozená nefunkční. Podlaha je betonová. Omítky jsou vápenné. Elektro je 220 V. Vrata jsou neotevíratelná.


Řadová garáž koncová bez čp. a če. na stpč. 1714

Jedná se o nepodsklepenou přízemní řadovou koncovou garáž. Je zděná s pultovou střechou. Krytina je živičná. Oplechování je z Pz plechů. Fasáda je s nástřikem. Vrata jsou zasouvací poškozená nefunkční. Podlaha je betonová. Omítky jsou vápenné. Elektro je 220 V. Vrata jsou neotevíratelná.


Pozemkové parcely

Jedná se o pozemkové parcely ležící v těsné blízkosti hraničního přechodu s Německem. Jsou mírně svažité napojené na zákl. inž. sítě. Přístupy jsou bez závad na veřejnou komunikaci. Pozemky souvisí s bývalým hraničním přechodem Jiříkov.


 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 18.5.2021 / 18.5.2021 | Zveřejnit od: 20.5.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies