Orientační nabídka


 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022 - 5. Výzva Ústeckého kraje

DNE 13. 05. 2022 BYLA VYHLÁŠENA NOVÁ VÝZVA PROJEKTU KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V ÚSTECKÉM KRAJI. PROJEKT BUDE FINANCOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021 - 2027.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL ZAHÁJEN DNE 15.06. 2022 V 10:00 A BUDE UKONČEN DNE 31.08. 2022 VE 23:00.

ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE.
PROJEKT KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.
Kotlíková dotace
 

Odkazy


 
 

Projekt kotlíkových dotací pokračuje i v roce 2022. Projekt je zaměřen na nízkopříjmové domácnosti, které mohou získat podporu až do výše 95% způsobilých výdajů. Ostatní domácnosti, které podmínku nízkopříjmovosti nesplňují, mohou o podporu na výměnu kotle žádat v rámci projektu Nová zelená úsporám. Zde mohou získat podporu až do výše 50% způsobilých výdajů. Další podmínky a informace najdete ZDE

Informační leták se základními informacemi.

Dne 25. února 2022 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí 1. výzvu pro kraje a hl. město Prahu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci "Programu Životní prostředí 2021 - 2027". Dne 29. března 2022 vydalo Ministerstvo životního prostředí 1. změnu této výzvy, která spočívá v úpravě platnosti Závazných pokynů na verzi č.2 a omezení výzvy. Výzvu MŽP, jejímiž adresáty jsou kraje a hl. město Praha (NIKOLIV OBČANÉ!!!) včetně Závazných pokynů a dalších dokumentů najdete ZDE (ODKAZ NESLOUŽÍ PRO OBČANY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE). Občané budou podávat žádost na základě Výzvy, kterou pro občany vyhlásí kraj. 

MŽP garantuje úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že výměna již byla realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. dubna 2022. Dále byla touto změnou navýšena dotace v případě instalace tepelného čerpadla na maximální částku 180 000 Kč. 

VÝZVA PRO OBČANY ÚSTECKÉHO KRAJE:

Ústecký kraj vyhlásil dne 13. května 2022 Dotační program a Výzvu k podávání žádostí pro občany Ústeckého kraje. Dotační program ZDE.

Příjem žádostí probíhá elektronickou formou (s následným doručením listinné verze) od 15. června 2022 od 10:00 do 31. srpna 2022 do 23:00. Podání žádosti probíhá dvoufázově. V první fázi probíhá podání žádosti elektronicky. Elektronickou žádost lze vyplnit s předstihem a vyplněné údaje (data) uložit. Po zahájení příjmu elektronické žádostí lze uložená data již pouze načíst do formuláře a odeslat. Elektronický formulář žádosti zde:


ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE


Manuál k vyplnění elektronické žádosti ZDE.


ALOKACE PROJEKTU NENÍ K 1. SRPNU 2022 VYČERPÁNA. VŠECHNY DOSUD PODANÉ ŽÁDOSTI JSOU KRYTY FINANCEMI.


K podmínkám nové výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji pořádá Ústecký kraj informační semináře.

Termíny nejbližších seminářů:Máte-li zájem o seminář ve Vaší obci, kontaktujte některého z níže uvedených pracovníků.


V budově Krajského úřadu na adrese Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem poskytuje pracoviště kotlíkových dotací konzultace k nové výzvě.

Konzultační hodiny:

Pondělí  9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Středa   9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

V případě potřeby lze dohodnout individuální čas konzultace.  


Kontakty:

Ing. Tomáš Vaněk,              tel.: 475 657 511, vanek.t@kr-ustecky.cz

Ing. Darja Boudníková,       tel.: 475 657 986, boudnikova.d@kr-ustecky.cz

Bc. Eva Feltlová,                 tel.: 475 657 392, feltlova.e@kr-ustecky.cz

Bc. Alena Franceová,          tel.: 475 657 354, franceova.a@kr-ustecky.cz

František Minárik,                tel.: 475 657 363, minarik.f@kr-ustecky.cz

Bc. Kateřina Řádová,          tel.: 475 657 514, radova.k@kr-ustecky.cz

Ing. Natalie Švarcbachová, tel.: 475 657 677, svarcbachova.n@kr-ustecky.cz

Bc. Zdenka Broumská,        tel.: 475 657 225, broumska.z@kr-ustecky.cz

Ing. Karolína Vachunová,    tel.: 475 657 943, vachunova.k@kr-ustecky.cz


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Vaněk
Vytvořeno / změněno: 29.7.2021 / 1.8.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies