Orientační nabídka


 

Výběr strategických projektů byl transparentní

Ústecký kraj v nedávné době informoval o výběru strategických projektů určených pro případné financování z připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace. Celkem se jedná o deset projektů s prioritou 1 a jeden s prioritou 2 (tedy de facto projekt do zásobníku). Proces výběru a hodnocení projektů je nastavený maximálně transparentně a proběhl v souladu s metodikou a v koordinaci s příslušnými ministerstvy (MMR, MŽP). Závěrečné slovo potom bude mít Evropská komise. Pojďme se na proces výběru a hodnocení blíže podívat.
Tisková zpráva ze dne 14. září 2021
Iva Dvořáková
 

 
 

„V tuto chvíli máme předvybráno deset projektů a jeden v zásobníku. To ovšem neznamená, že tyto projekty mají automaticky zajištěné financování. I jejich nositelé musí podat konkrétní žádost do Operačního programu Spravedlivá transformace, až bude otevřený. Teprve pokud tam svůj projekt obhájí a splní všechny podmínky, mohou dosáhnout na dotaci. Pokud deset projektů s prioritou 1 nevyčerpá celou alokaci pro strategické projekty, přijde na řadu projekt s prioritou 2,“ vysvětluje radní pro transformaci Iva Dvořáková.

Celý proces výběru strategických projektů byl maximálně transparentní. Proběhla veřejná výzva pro předkládání Potenciálně strategických projektů, dále veřejná výzva na externí hodnotitele. Pro výběr byla zpracována Metodika procesu hodnocení potenciálních strategických projektů území Ústeckého kraje (PSP), která se řídila centrální metodikou ministerstva pro místní rozvoj. Všechny kroky proběhly koordinovaně jak s MMR, tak s Ministerstvem životního prostředí. Podané projekty projednávaly příslušné pracovní skupiny a teprve na závěr je projednala Regionální stálá konference, která vybrané projekty doporučila k zařazení do plánu. 

Regionální stálá konference není politický orgán. Jedná se o dobrovolnou platformu partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje ustanovenou podle pravidel MMR. V současnosti má 26 členů a žádný z nich nemá v platformě RSK většinu. Nejpočetnější zastoupení má Ústecký kraj a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (aktuálně pět zástupců). Dále je zastoupeno Sdružení měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, zástupce Místních akčních skupin, neziskové organizace, akademický sektor a další. RSK je založena a řízena na principu partnerství, který je jedním ze základních principů poskytování podpory z fondů EU.

„Podstatné je to, že ani projekty, které se nedostaly mezi strategické, nepřišly o svou šanci na realizaci. Naopak. V rámci operačního programu může být podpořena řada dalších zajímavých a přínosných aktivit prostřednictvím tematických výzev a grantových schémat. Rozhodně chceme uspokojit co nejvíce žadatelů s dobrými nápady. Proces proměny Ústeckého kraje je teprve na začátku,“ uzavřela radní Dvořáková.


Mezi strategické projekty s prioritou 1 patří:

 • RUR – Region univerzitě, univerzita regionu
 • GET Centre UJEP ‐ Green Energy Technologies Centre of UJEP (oba od Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
 • Transformační centrum Ústeckého kraje (nositelem je Ústecký kraj)
 • SYNERGYS - systémy pro energetickou synergii (Česká geologická služba)
 • Gigafactory (ČEZ, a. s.)
 • Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje (Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z. s.)
 • POZATR (Úřad práce ČR)
 • Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem (DPMUL, a. s.)
 • H2 Triangle (FOR H2ENERGY, s. r. o.)
 • Green Mine - celková revitalizace a resocializace lomu ČSA (Sev.en Innovations, a. s.)
 • Strategický projekt s prioritou 2 je Těžba lithia na Cínovci (ČEZ, a. s.)

Fond spravedlivé transformace ÚK

 

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 14.9.2021 / 14.9.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém