Orientační nabídka


 

Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025

 

 
 

Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 015/93R/2024 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové dotace příjemcům s pořadovým číslem 1 – 20 dle soupisu žádostí obdržených v rámci výzvy k podání žádostí o dotaci z Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 (dále jen „soupis“). V případě navýšení celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje budou podpoření další žadatelé v pořadí dle soupisu až do vyčerpání navýšených disponibilních prostředků.  

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/29Z/2024 ze dne 24. 6. 2024 bylo schváleno zvýšení přídělu z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2024 do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje. Finanční prostředky budou použity na pokrytí žádostí o dotaci z Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 v řádcích 21 – 38 níže uvedeného soupisu žádostí.

 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Hyblerová
Vytvořeno / změněno: 21.12.2021 / 9.7.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém