Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná - budovy garáží s pozemky v Mostě - Velebudicích

 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná

 

Předmět dražby: Budovy garáží s pozemky v Mostě - VelebudicíchSprávce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz


Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  3.698.350,- Kč + DPH

Dražební jistota: 369.835,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 3.698.350,- Kč

                                  

Termín dražby:  23. 6. 2022 od 09,30 hod.                    VYDRAŽENO

 budova "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, 4. patro, č. dv. 460                         

                              

Prohlídky: 31. 5. 2022 a 7. 6. 2022 vždy od 10,00 hod.


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov:

pozemek: st. 162 o výměře 786 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku: st. 162

pozemek: st. 163 o výměře 61 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku: st. 163

pozemek: st. 164 o výměře 114 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku: st. 164

pozemek: p.č. 395/18 o výměře 4403 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha
pozemek: p.č. 395/38 o výměře 638 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Jedná o samostatně stojící objekty garáží se zázemím.

Most je  město s veškerým základním a vyšším vybavením. Současný počet obyvatel dle Lexikonu měst a obcí je  66 034. Je významným průmyslovým městem. Vlastní oceňované nemovitosti jsou na výhodném  místě pro účely, pro které byl objekt původně zbudován. Jsou lokalizovány v jižním cípu města, na východním okraji části města. Jsou součástí většího střeženého areálu.

Budova garáží na st. 162

Nepodsklepená jednopodlažní budova s plochou střechou obdélníkového půdorysu. Budova rozdělena do 14 boxů, pouze některé odděleny zděnou příčkou. 14 vjezdových kovových vrat.  Základy betonové, obvodové zdivo zděné. Venkovní i vnitřní úpravy z části poškozené, vápenné štukové. Střecha z betonových překladů. Dveře nejsou, okna jednoduchá. Přívod el. energie. Celkový technický stav zhoršený.

Budova na st. 163

Nepodsklepená jednopodlažní budova s plochou střechou neumožňující zbudovaní podkroví. Základy betonové, obvodové zdivo zděné. Venkovní i vnitřní úpravy z větší části poškozené. Okna, dveře nejsou, podlaha různých charakterů. Budova využívaná ke skladování. Celkový technický stav zhoršený.

Budova na st. 164

Nepodsklepená jednopodlažní budova se sklonitou střechou neumožňující zbudovaní podkroví. Základy betonové, obvodové zdivo zděné. Venkovní i vnitřní úpravy z větší části poškozené. Okna, dveře nejsou, poničená podlaha, veškeré vybavení - přívody el. energie, soc. zařízení - chybí nebo zcela zničené. Celkový technický stav velmi špatný, nutné urychlené rekonstrukce.

Pozemky oceněny dle cenové mapy Mostu.

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 27.12.2021 / 27.12.2021 | Zveřejnit od: 1.1.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies