Orientační nabídka


 

Nepoužitelná léčiva

podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYK
Dle zákona o léčivech je každá lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná v lékárně fyzickými osobami. Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“ a podle toho je také třeba s nimi zacházet.
 

 
 


HRAZENÍ NÁKLADŮ ZA ODSTRANĚNÍ NEPOUŽITELNÝCH LÉČIV       

Dnem 1. 12. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 262/2019 Sb., kterým bylo změněno ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Toto právní ustanovení nadále zní takto:

„Nepoužitelná  léčiva  odevzdaná  fyzickými osobami lékárně  je  lékárna  povinna  převzít.  Osoby  uvedené v § 88 odst. 3 přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně s tím, že náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí osobám uvedeným v § 88 odst. 3 stát prostřednictvím krajského úřadu. Pokud krajský úřad lékárně oznámí, které z osob uvedených v § 88 odst. 3 jsou krajským úřadem určeny k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv, je lékárna povinna nepoužitelná léčiva předávat těmto osobám, jinak si náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním nese sama.“

V Ústeckém kraji je jedinou oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 88 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, právnická osoba SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, která je provozovatelem zařízení "Spalovna průmyslových odpadů - provoz ÚSTÍ NAD LABEM - spalovna Trmice", na adrese Na Rovném 865, 400 04 Trmice.

Podle § 11 písm. f) bod 1.  zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví  seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva  ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých webových stránkách, viz aktivní odkaz níže.

Seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva


Uplatnění DPH při likvidaci (odstranění) nepoužitelných léčiv 
Zodpovídá: Ing. Veronika Dařílková
Vytvořeno / změněno: 13.1.2022 / 13.1.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies