Orientační nabídka


 

Vyjádření hejtmana Ústeckého kraje k návštěvě zástupců Evropské komise v regionu a k rozdělování finančních prostředků v rámci Fondu spravedlivé transformace

Ústecký a Karlovarský kraj navštívili koncem měsíce dubna zástupci Evropské komise Emma Toledano Laredo, ředitelka Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku, a Werner Schmidt, ředitel projektů Evropské investiční banky. V médiích se po této návštěvě objevil článek o tzv. poselství, které jim předali zástupci Ústecké klimatické koalice. Ústecký kraj proto reaguje vyjádřením, které ústy hejtmana Jana Schillera upřesňuje záměr této návštěvy.
Tisková zpráva ze dne 17. května 2022
Fond spravedlivé transformace ÚK
 

 
 

„Dne 27. dubna 2022 vyšel článek v Ústeckém deníku o tzv. poselství, které předalo uskupení Ústecká klimatická koalice zástupcům Evropské komise (ZDE). Z pohledu Ústeckého kraje je článek tendenční, zavádějící a v některých částech dokonce lživý. Zásadně se ohrazuji proti uvedeným nařčením a aktivistickým výrokům těchto skupin, a to jak z pozice hejtmana Ústeckého kraje, tak z pozice předsedy Regionální stálé konference Ústeckého kraje a všech jejích členů.

Do Ústeckého kraje přijeli zástupci Evropské komise na návštěvu, při které se chtěli seznámit s již realizovanými projekty z Evropských fondů a také těmi připravenými a pro Ústecký kraj strategickými. Nepřijeli v žádném případě nic hodnotit a kontrolovat. Naopak nabídli Ústeckému kraji součinnost a pomoc pro rychlejší realizaci přípravy tzv. strategických projektů. Je tedy lež, že přijeli komisaři zkontrolovat nějaké dokumenty.

O rozdělení cca 16 miliard korun (Ústecký kraj měl původně dostat pouze 13 miliard korun), které se nám v rámci přerozdělení podařilo získat, se v žádném případě nerozhoduje překotně. K určení priorit předložených projektů bylo vybráno několik nezávislých a členům Regionální stále konference neznámých odborníků, tzv. hodnotitelů. Ti následně předložili své hodnocení všech podaných projektových záměrů a teprve pak Regionální stálá konference schválila, že deset z nich je pro náš kraj strategických. Mimo jiné jsou to projekty podporující vědu a výzkum, vzdělávání, sociální oblast, energetiku, vodíkové strategie a jiné obnovitelné zdroje energií.

Celková částka 16 miliard korun byla naopak velmi promyšleně rozdělena. 7 miliard korun je určeno pro strategické projekty, a to ještě s omezenou maximální výší pro jednotlivé projekty. Dalších 7 miliard korun je určeno na tzv. tematické výzvy, a to budou právě ty finanční prostředky přístupné malým firmám, obcím i jednotlivcům. Tematické výzvy jsou nyní ve stadiu rozpracování a příprav, proto nemohly být zatím oficiálně zveřejněny. Není jednoduché přesně specifikovat jednotlivé oblasti s ohledem na podmínky čerpání finanční podpory. Zabere to nějaký čas. Je tedy opět nepravdou, že jsou peníze rozdělovány neprůhledně jen velkým znečišťovatelům a na běžné lidi nic nezbyde.

Při znalosti problematiky všech dopadů na ukončení těžby uhlí se všichni shodují, že konec využívání uhlí dopadne především na samotné horníky. Pak je tedy logické, že by se firmy, které je zaměstnávají, měly transformovat tak, aby dopady právě na horníky a navazující střední a malé firmy, které jsou na ně napojené, byly co nejmenší,“ okomentoval návštěvu zástupců Evropské komise v Ústeckém kraji hejtman Jan Schiller.

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 17.5.2022 / 17.5.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies