Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 30. 8. 2022.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„K agendě poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Galerie Benedikta Rejta v Lounech (dále jen „PSSČ“) žádám o informace:

1. Vydal odbor KaPP KÚÚK vzorový statut PSSČ se vzorem protokolu z jednání PSSČ dle přílohy č. 3 Metodického pokynu MK ČR č. 14639/2002?

2. Je Statut GBR v Lounech, který neobsahuje vzor přílohy č. 3, v souladu s tímto Metodickým pokynem a je schválen zřizovatelem?

3. Je postup GBR v Lounech při realizaci návrhů PSSČ z jednání dne 24. 3. 2021 (stanovisko PSSČ nebylo vydáno formou metodickým pokynem MK ČR předepsaného protokolu, schvalovaného rozhodnutím ředitele p. o.) a 30. 5. 2022 (zápis z jednání byl pořízen dodatečně) plně ve shodě s požadavky a postupy zřizovatele a obecnou praxí ostatních příspěvkových organizací?

4. Datum zpracování zápisu o jednání PSSČ 30. 5. 2022

5. Předložte nabídkové listy, prohlášení prodávajících, návrhy kurátora a uzavřené kupní smlouvy k jednotlivým nákupům GBR, označeným jako Akvizice březen 2021. Dodatečně předložte tytéž doklady při budoucí realizaci nákupů dle zápisu z jednání PSSČ 30. 5. 2022.

6. Doložte způsob zjištění a porovnání vykazovaných tzv. cen autorských, cen přátelských a cen obvyklých u návrhů akvizic v obou zápisech.

7. Předložte objednávku soudního znaleckého posudku, zadaného podle sdělení zřizovatele k nákupu konvolutu děl ruského suprematismu.“.

 

Odpověď:

K bodu č. 1

Vzorový statut Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost (dále jen Poradní sbor) Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o. (dále jen GBR v Lounech) se vzorem protokolu z jednání Poradního sboru dle přílohy č. 3 Metodického pokynu MK ČR č. 14639/2002 nebyl vydán.

 

K bodu č. 2

Statut Poradního sboru GBR v Lounech není schválen zřizovatelem. Metodický pokyn MK ČR č. 14639/2002 je závazný pouze pro státní sbírkotvorné organizace.

 

K bodu č. 3

Jelikož vzorový formulář Poradního sboru nebyl zřizovatelem vydán, mají jednotlivé organizace možnost volby a za soulad s právem ručí ředitel/ředitelka organizace, takže v tomto případě je shoda s obecnou praxí ostatních sbírkotvorných příspěvkových organizací v kultuře zřízených Ústeckým krajem marginální.

 

K bodu č. 4

Datum zpracování zápisu bylo v den konání Poradního sboru tedy 30. 5. 2022. Následně procházel zápis revizí a editací a konfirmací zápisu všech členů.

K závěrečnému odsouhlasení byl zápis zaslán 19. 7. 2022. Posledním člen Poradního sboru zápis odsouhlasil dne 25. 7. 2022. Bylo tomu tak z důvodu dovolených jednotlivých členů Poradního sboru.

 

K bodu č. 5

Nabídkové listy – návrhy kurátora, prohlášení prodávajících a uzavřené kupní smlouvy k jednotlivým nákupům GBR v Lounech, označeným jako Akvizice březen 2021 jsou součástí této Žádosti jako přílohy.

 

K bodu č. 6

Pro tento bod nám bylo ředitelkou GBR v Lounech sděleno, že Komentář k ceně díla je součástí Návrhu kurátora (viz příloha) a dle převzaté praxe bývalého vedení GBR v Lounech nejsou k porovnávání cen vytvářeny samostatné dokumenty.

 

K bodu č. 7

Dle aktuálních informací odboru, GBR v Lounech od záměru objednání znaleckého posudku po zjištění finanční náročnosti ustoupila a o jeho vyhotovení bude žádat Policie České Republiky.

akt. k bodu č. 7 (poskytnuto dne 7.11.2022): K bodu č. 7 sdělujeme, že pro nové vyřízení tohoto bodu byl opět osloven další povinný subjekt Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. s tím, aby poskytl všechny potřebné údaje k tomuto bodu. V příloze posíláme odpověď ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. (viz příloha "bod_7_GBR").

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Hašek
Vytvořeno / změněno: 27.9.2022 / 27.9.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies