Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 06.09.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Žádám o kopie všech sdělení a vyjádření, která povinný subjekt obdržel od Magistrátu města Děčín, stavební úřad, pověřeného rozhodnutím č. j. KUUK/106305/2021 v dané věci, vedené u Magistrátu města Děčín, stavební úřad pod spisovou značkou MDC/54067/2022.“

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti, Vám KÚ ÚK, UPS dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d), ve spojení s ustanovením § 4a odst. 2 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, poskytuje přílohou tohoto sdělení požadované informace, tj. opatření č.j. MDC/62728/2022 ze dne 6. 6. 2022 v elektronické podobě. A současně uvádí, že žádné další listiny od Magistrátu města Děčín, stavebního úřadu neobdržel.


Poskytnuté informace KÚ ÚK, UPS doplňuje dne 25.09.2023 o „Informace o stavbě“ ze dne 27. 6. 2022 a k nim přiložené přílohy, které KÚ ÚK, UPS od Magistrátu města Děčín, stavebního úřadu taktéž obdržel.


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 19.9.2023 / 19.9.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies