Orientační nabídka


 

Na krajském úřadě se debatovalo o rozvoji cykloinfrastruktury v regionu

Tento čtvrtek se konalo setkání měst, obcí a dalších organizací z Ústeckého kraje, které se věnují podpoře cyklistické dopravy a budování cykloinfrastruktury. Akci pořádal Ústecký kraj ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu. Cílem setkání, které proběhlo pod hlavičkou projektu Cyklovize 2030, bylo diskutovat o aktuálních problémech v rozvoji cykloinfrastruktury a o bezpečnosti cyklistů. Také hledání společného řešení pro rozvoj cyklistické dopravy v kraji.
Tisková zpráva z 22. září 2023
1
 

 
 
Během jednání města představila celou řadu problémů, se kterými se potýkají při podpoře cyklistické dopravy a výstavbě cykloinfrastruktury. „Největší problémy přináší někdy složitá projednávání záměrů, při kterých je nutné sladit mnoho zájmů a koordinovat všechny zúčastněné strany. Dopravní síť pro cyklisty je u nás nespojitá a během cesty jsou tak její uživatelé vystaveni nebezpečným situacím,“ vysvětlil Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.
 
K podpoře cyklodopravy a realizaci projektů na budování cyklistické infrastruktury je možné využít 29. výzvu dotačního titulu Obnova území - Infrastruktura v Ústeckém kraji, financovaného z Operačního programu Spravedlivá transformace. Druhou možností, tentokrát zajišťovanou ze strany kraje, je titul Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji (PICR). Další možností je využití financí ze Státního fondu dopravní infrastruktury i z evropských fondů v programu Integrovaný regionální operační program (IROP).

Projekt Cyklovize 2030, podpořený z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, je reakcí na rostoucí zájem o cyklistickou dopravu v České republice. Nejen v oblasti cestovního ruchu, ale i v každodenní dopravě. Projekt podporuje města, obce, regiony a státní instituce při jejich snahách zlepšit podmínky pro cyklisty, zvýšit jejich bezpečnost a přispět k udržitelnějšímu a zdravějšímu prostředí pro všechny. Projekt Cyklovize 2030 chce nejen zmapovat nebezpečné a chybějící úseky cyklistických cest, ale také propagovat úseky úspěšně dokončené. 

Diskuze
Snímek z diskuze o rozvoji cyklistiky v regionu
  
Zodpovídá: Mgr.et Bc. Ondřej Nitsch
Vytvořeno / změněno: 22.9.2023 / 22.9.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém