Orientační nabídka


 

Praktické zkušenosti účastníků i teorie, tak vypadal Týden mobility na krajském úřadu

Krajský úřad Ústeckého kraje hostil v rámci akce Týden mobility v Ústeckém kraji setkání, na jehož realizaci se podíleli zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, SONS ČR, z. s. či NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. Akce byla zaměřena na odstraňování bariér pro osoby se zdravotním postižením.
Tisková zpráva ze dne 25. září 2023
Týden mobility 2023
 

 
 
Účastníci z řad projektantů, zástupců stavebních úřadů, stavebních techniků, ředitelů pobytových služeb, zástupců neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb a pracovníků přímé péče byli nejprve seznámeni s aplikací vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zákonem č. 195/2022 Sb., zákonem, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Představena jim poté byla problematika pohybu zrakově postižených lidí ve veřejném prostoru a budovách s uvedením příkladů dobré i špatné praxe, představena byla přístupnost i pro sluchově postižené. Stěžejní součástí setkání byla část zaměřená na praktické zkušenosti, kdy si účastníci vyzkoušeli pohyb na ortopedickém vozíku (otevírání dveří, dosah z vozíku, prostor na toaletách) a pohyb s dlouhou bílou holí (využití vodících linií v terénu a v objektu). V přísálí bylo možné se seznámit s dostupnými kompenzačními pomůckami, s nácvikem péče pro neformální pečující a s kolejnicovým systémem. 

Informace k tématu Přístupnost objektů občanské vybavenosti pro osoby se sníženou schopností orientace (nevidomé a slabozraké) lze nalézt zde.

Týden mobility na Krajském úřadě Ústeckého kraje
Týden mobility na Krajském úřadě Ústeckého kraje

 

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 25.9.2023 / 25.9.2023 | Zveřejnit od: 25.9.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém