Orientační nabídka


 

Zájmové vzdělávání, podpora zaměstnanosti a sociální stabilita, to jsou nová témata v Operačním programu Spravedlivá transformace

Ministerstvo životního prostředí, které je řídícím orgánem Operačního programu Spravedlivá transformace, připraví nové výzvy zaměřené na zájmové vzdělávání, podporu zaměstnanosti a sociální stabilitu. Speciálně pro Ústecký kraj jsou určeny výzvy „Podpora zaměstnanosti v ÚK“ a „Posílení sociální stability v kraji – kompetence zaměstnanců“, které bude mít na starosti Úřad práce ČR a žadatelem o finanční prostředky bude přímo Ústecký kraj.
Tisková zpráva z 20. listopadu 2023
1
 

 
 
Jedná se o první ze tří pilířů komplexního programu, který Ústecký kraj připravil společně s Ministerstvem životního prostředí a dalšími resorty. Tato část se zaměřuje na vzdělávání preventistů a pracovníků v sociálních službách. Jde především o zaměstnance měst a obcí s vysokým indexem sociálního vyloučení a jejich organizací. Dále o zaměstnance škol a nestátních neziskových organizací, kterým umožní zvyšování kompetencí pro práci s dětmi a mládeží.

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo vyjednat rozšíření podpory i na menší obce. Těm kraj případně pomůže s přípravou projektů. Celkem se jedná o čtyřicet nejvíce postižených obcí Ústeckého kraje,“ uvádí radní Ústeckého kraje pro oblast přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková.

Páté setkání Monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace, který proběhl minulý týden, se krom výše zmíněných výzev zabývalo i stavem strategických projektů v jednotlivých krajích. V Ústeckém kraji jsou nyní podány čtyři strategické projekty: Transformační centrum Ústeckého kraje (TCÚK), Synergys – systémy pro energetickou synergii, Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA, Region univerzitě, univerzita regionu (RUR). Nejdále v procesu hodnocení je projekt TCÚK, který již hodnotili členové Mezirezortní expertní skupiny. V prosinci ho projedná Regionální stálá konference a následně Výběrová komise programu.

Do konce roku 2023, kdy končí termín pro podání projektů, by měly být Státnímu fondu životního prostředí doručeny ještě projekty GET Centre UJEP, H2 Triangle, Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí n. L., Animace pro spravedlivou transformaci – transformace hrou a projekt Těžba lithia na Cínovci. Ten je zařazen do II. priority Ústeckého kraje.

Kompletní informace o Operačním programu Spravedlivá transformace naleznete v níže uvedených odkazech.

Radní Ústeckého kraje Iva Dvořáková s ředitelkou odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku MŽP Radanou Leistner Kratochvílovou
Radní Ústeckého kraje Iva Dvořáková s ředitelkou odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku Ministerstva životního prostředí Radanou Leistner Kratochvílovou

 


 
Zodpovídá: Mgr.et Bc. Ondřej Nitsch
Vytvořeno / změněno: 20.11.2023 / 20.11.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém