Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 18.11.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám shora uvedený povinný subjekt o poskytnutí následujících informací:

1. Kolik zaměstnanců má povinný subjekt v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce?

2. Zda a případně vůči kolika zaměstnancům povinného subjektu dle bodu 1. je vedena exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (tj. povinnému subjektu byl doručen exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu povinného, případně usnesení o vyrozumění nového plátce mzdy)?

3. V případě kladné odpovědi na bod 2. u každého takového zaměstnance uveďte:

           a. průměrnou výši čisté mzdy (za měsíce srpen, září a říjen 2023);

           b. počet vyživovaných osob;

           c. zda jsou z příjmu realizovány srážky;

           d. zda je sráženo na přednostní nebo nepřednostní pohledávku.“

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18.11.2023, sděluji:

Ad 1.

Aktuálně evidujeme v pracovním poměru dle zákoníku práce celkem 613 zaměstnanců.

Ad 2.

Z tohoto celkového počtu zaměstnanců, je vůči 1 (jednomu) zaměstnanci vedena exekuce
dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád.

Ad 3.

a) Průměrný čistý výdělek (plat) tohoto zaměstnance za poslední 3 (tři) měsíce, tj. za srpen, září
a říjen 2023) činí 28 549 Kč.

b) Zaměstnanec neuvádí žádné vyživované osoby.

c) Ano, exekuce je realizována prostřednictvím srážek.

d) Je sráženo na nepřednostní pohledávku.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 5.12.2023 / 5.12.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém