Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná - budova č. p. 176 v Trmicích

 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná 

Předmět dražby: nemovitá věc v Trmicích

Správce nemovitosti: Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Kontakt: Mgr. Pavel Caitaml, ředitel organizace, telefon: 475 316 971, 475 620 268

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Vlašimská, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání: 4.189.900 Kč

Dražební jistota: 418.990 Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 4.189.900 Kč

                                  

Termín dražby:  6. června 2024 od 12 hod. v budově "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, č. dv. 460


Prohlídky: 16. 5. a 22. 5. 2024 vždy 9,00 - 10,00 hod.


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd/             30 dní před konáním dražby


Soupis pozemků a budov :

pozemek: p. č. 454 o výměře 127 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území

součástí je stavba: Trmice, č. p. 176, bydlení, stavba stojí na pozemku: p. č. 454

obec Trmice, k. ú. Trmice, zapsané na LV č. 709 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Ústecký kraj.


Popis nemovitosti:

Město Trmice leží v aglomeraci podkrušnohorské pánve, územně bezprostředně navazuje na Ústí nad Labem s přímým napojením na dálnici D8. Skládá se ze tří částí Trmice, Koštov a Újezd. V současné době má cca 3300 obyvatel. Družebním městem je Königstein v sousedním Sasku. Samotné Trmice se nacházejí na začátku údolí, ve kterém se nachází jejich část Koštov mezi vrchem Rovný na levé straně a Stadickými srázy na straně pravé. Celkově patří do geomorfologického celku České Středohoří. Městem a také tímto údolím prochází řeka Bílina, do kterého se při hlavní silnici vlévá Újezdský potok. Je také součástí mikroregionu Milada, jehož centrem je jezero Milada vytvořené zaplavením dolu Chabařovice západně od města. Objekt leží v těsné blízkosti řeky Bíliny v širším centru města.

Jedná se o zděný řadový vnitřní obytný dům. Je podsklepený a má 3 NP. Střecha je pultová se živičnou krytinou. Oplechování je z Pz plechů. Fasáda není zateplená a v části poškozená. Okna jsou do ulice plastová zdvojená a do dvorního traktu jsou dřevěná zdvojená. Okna v 1. NP do ulice jsou osazeny ocel. mřížemi. Podlahy jsou převážně s PVC. Vnitřní omítky jsou vápenné, v 1. NP částečně poškozené. Topení je ÚT s plynovým kotlem. Stropy v 1. NP jsou klenbové, v ostatních patrech jsou rovné. V jednotlivých bytech chybí spotřebiče a kuchyňské linky. V objektu byla provedena částečná rekonstrukce: plastová okna do ulice, vstupní plastové dveře, soc. zařízení. ÚT s plyn. kotlem. Z druhého NP je proveden vstup na venkovní terasu, která může být užívána, ale není součástí stavby.

Vstup do 1. PP nebyl umožněn z důvodu vysokého stavu vodní hladiny řeky Bíliny. Sklep byl zatopen vodou. Info o sklepu byla převzata od školníka školy. Nemovitost je situována v záplavové oblasti s 5 letou vodou.

Před objektem se nedá parkovat OA.

Objekt nebyl v době prohlídky užíván. 1. PP není z důvodu zvýšení vlhkosti a výskytu plísní uživatelné. Do bytů je nutné osadit kuchyňské linky a kuchyňské spotřebiče.

Dispozice:

1. PP - dle informace tři sklepy

1. NP - skladový prostor, technická místnost, chodba, úklidová komora, schodiště

meziposchodí - WC, sprcha

2. NP - byt 2+1 s přísl. (pokoj, pokoj, koupena s WC, kuchyně, schodiště)

3. NP - byt 3+1 s přísl., (koupelna s WC, předsíň, schodiště, nezastřešená terasa)


Byl proveden výpočet energetické náročnosti budovy. Byl vypočítán ukazatel s energetickou třídou E. Jedná se tedy o nehospodárnou energetickou náročnost budovy. 
 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Vlašimská
Vytvořeno / změněno: 1.2.2024 / 1.2.2024 | Zveřejnit od: 27.2.2024 | Úřední deska od-do: 6.3.2024-22.3.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém