Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná - pozemky v Komořanech u Mostu

 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná 

Předmět dražby: nemovité věci - pozemky v Komořanech u Mostu

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Hynek Mach, telefon: 607 212 667, e-mail: mach@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Vlašimská, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání: 368.527 Kč

Dražební jistota: 36.852 Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 368.527 Kč

                                  

Termín dražby: 6. června 2024 od 13 hod. v budově "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, č. dv. 460


Prohlídky: volně přístupné


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd/             30 dní před konáním dražby


Soupis pozemků:

-     pozemek: p. č. 1082/276 o výměře 164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice

-   pozemek: p. č. 1082/299 o výměře 252 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice

-   pozemek: p. č. 1773/2 o výměře 245 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice

obec Most, kat. území Komořany u Mostu, okres Most, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na LV č. 196.

 

Popis nemovitosti:

Jedná se z části o plochu s vegetačním krytem a z části o rovinnou vedlejší asfaltovou komunikaci, která spojuje hlavní komunikaci Třebušická s malým provozním areálem. Přes hlavní komunikaci v ul. Třebušická je situován větší průmyslový areál.  

 

Veřejná dražba dobrovolná - pozemky v Komořanech u Mostu

Zodpovídá: Ing. Vladislava Vlašimská
Vytvořeno / změněno: 5.2.2024 / 5.2.2024 | Zveřejnit od: 27.2.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém