Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 27.11.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

1. Předložte katalogové karty všech sbírkových předmětů povinného subjektu Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. s evidenčními záznamy o proběhlém trestním řízení, úkonech a manipulacích, zadaných povinným subjektem nebo policejním orgánem, kterým byly před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu a po jeho ukončení podezřelé sbírkové předměty podrobeny, a které v souladu s obsahem usnesení PČR čj. KRPU 216616-116/TČ-2021-040781-20 o odložení věci zahrnují i závěry týkající se jejich pravosti, zajištění a vrácení. Jedná se o aktuální výstupy z řádné elektronické evidence, nikoli s ručně dopisovanými záznamy údajů v podokně Poznámka, jak mi byly předloženy v příloze čj. 396/r.2.e/Va/2023/DS.

2. Příkaz ředitele GBR, kterým byl podle materiálu Eliminace rizik nákupu falz do sbírky GBR stanoven závazný postup při realizaci akvizic a další směrnice, které byly případně na základě tohoto materiálu aktualizovány (Statut poradního sboru pro sbírkotvornou činnost a podobně).“

 

Odpověď:

Na žádost bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu neexistence požadovaných informací. Po odvolání žadatele na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu povinný subjekt znovu projednal Vaši žádost a nalezl prohledáváním podsložek vytvořených organizací v IS Museion v části GBR (10 897 evidenčních čísel) složku, která je nazvaná Falza a obsahuje 68 katalogizačních karet. Předpokládáme, že se jedná o ty katalogové karty sbírkových předmětů, které požadujete. Zasíláme v příloze. Z důvodu anonymizace osobních údajů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 8.2.2024 / 8.2.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém