Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 30.01.2024.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto zdvořile žádám Vaší instituci o následující informace:

Prosím o uvedení částky poskytnutých dotací v rámci financování garantované sítě sociálních služeb všech sociálních služeb za posledních 5 let, a to konkrétně:

• Výše dotace v rámci krajského přerozdělování státní podpory z MPSV za konkrétní rok

• Výše dotace v rámci přímé krajské podpory za konkrétní rok Prosím o informaci zvlášť za roky 2020-2024. Pokud nastala vratka dotace, prosím o uvedení částky, která bude reflektovat vratku a bude tak rovna částce, která konkrétní službě zůstala.

V tabulce prosím uvést kromě těchto dvou finančních částek tyto údaje:

• Název zařízení / sociální služby

• Typ služby – domov seniorů/domov se zvláštním režimem/domov se zvláštním režimem atd.

• Název a IČO poskytovatele

• Kapacita služby (lůžek), pro kterou byla dotace poskytnuta

• Případně další identifikační údaje (právní subjekt poskytovatele, adresa atd.)“

 

Odpověď:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ povinný subjekt poskytuje předmětné informace:

1)    Ústecký kraj obdržel z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu finanční prostředky na financování sociálních služeb v následující výši (v Kč):

 

2020

2021

2022

2023

2024

Ústecký kraj

1 708 708 677

2 028 574 113

2 150 544 919

2 411 237 356

2 417 790 000


Tyto finanční prostředky dále přerozděluje na základě dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji. Podrobné informace o rozdělení částek konečným příjemcům Vám poskytujeme v elektronické tabulkové formě v připojených přílohách:

Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 - velký dotační program

Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 - velký dotační program

Příloha č. 3 Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022 - velký dotační program

Příloha č. 4 Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023 - velký dotační program

Příloha č. 5 Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2024 - velký dotační program (pozn.: zde se jedná o rozdělení v lednu 2024, nikoli o skutečně vyplacené finanční prostředky v roce 2024; v září 2024 proběhne dofinancování služeb pečujících o osoby se specifickým onemocněním a může také dojít k individuálnímu dofinancování).

Pozn. k přílohám: struktura dat a rozdělení dotace vychází z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy v některých letech byly kraje vázány výší prostředků poskytnutých na platy nebo na reformu psychiatrické péče, a v některých letech žádné vázání finančních prostředků nebylo.
Všechny informace k dotačnímu programu jsou uvedeny na webových stránkách Ústeckého kraje Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (velký dotační program): Ústecký kraj (kr-ustecky.cz).

2) Z rozpočtu Ústeckého kraje byly rozděleny sociálním službám finanční prostředky v následující výši (v Kč)

 

2020

2021

2022

2023

2024

Podpora ÚK na sociální služby – malý dotační program

10 423 460

11 246 579

11 000 000

12 293 130

12 008 920

Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky

2 999 870

1 999 890

999 900

1 999 860

1 999 880

Podpora ÚK na sociální služby – PAS

0

0

0

9 697 439

16 000 000

Individuální dofinancování z rozpočtu ÚK

6 249 313

7 536 956

0

0

0

 

 Finanční prostředky byly rozděleny na základě vyhlášených dotačních programů. Podrobné informace o rozdělení konečným příjemcům Vám poskytujeme v elektronické tabulkové formě v připojených přílohách:

Příloha č. 6 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program

Příloha č. 7 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program

Příloha č. 8 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program

Příloha č. 9 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program

Příloha č. 10 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2024 – malý dotační program

Příloha č. 11 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020

Příloha č. 12 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021

Příloha č. 13 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2022

Příloha č. 14 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2023

Příloha č. 15 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2024

Příloha č. 16 Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2023

Příloha č. 17 Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2024 (pozn.: zde se jedná o rozdělení v lednu 2024, nikoli o skutečně vyplacené finanční prostředky v roce 2024, v březnu 2024 bude vyhlášeno 2. kolo).

Všechny informace k výše uvedeným dotačním programům jsou uvedeny na webových stránkách Ústeckého kraje Dotace a jiná finanční podpora: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz).

Dále Ústecký kraj v roce 2020 a 2021poskytl na základě individuálních žádostí poskytovatelů finanční prostředky na dofinancování sociálních služeb ze svého rozpočtu

Příloha č. 18 Dofinancování sociálních služeb z rozpočtu kraje 2020

Příloha č. 19 Dofinancování sociálních služeb z rozpočtu kraje 2021

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 12.2.2024 / 12.2.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém