Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 05.02.2024.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Žádám o poskytnutí informace:

1. Kolik dětí se nachází v současné době v přechodné pěstounské péči v Ústeckém kraji? Jaký je v kraji celkový počet přechodných pěstounů a kolik jich bylo volných v den vypracování žádosti.

2. Kolik dětí se nachází v současné době v dlouhodobé pěstounské péči v Ústeckém kraji? Jaký je v kraji celkový počet dlouhodobých pěstounů a kolik jich bylo volných v den vypracování žádosti.

3. Jaká je v Ústeckém kraji kapacita zařízení ZDVOP a kolik dětí bylo v těchto zařízeních umístěno ke dni vypracování žádosti? Kolik dětí ve věku do 3 let je ve ZDVOP umístěno ke dni vypracování žádosti?

4. Kolik dětí bylo z roce 2023 umístěno v Ústeckém kraji do ústavní péče? Kolik z těchto dětí bylo ve věku do 3 let?

5. Jaký byl v Ústeckém kraji počet podaných žádostí o zařazení do evidence stát se pěstounem/osvojitelem v roce 2023? Kolik žadatelů bylo v roce 2023 schváleno a pro jakou formu NRP. Pro kolik žadatelů proběhly v kraji přípravy a kolik příprav proběhlo v roce 2023?

 

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí, obdržel Vaši další žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také informační zákon), k níž sdělujeme.

1.    Kolik dětí se nachází v současné době v přechodné pěstounské péči v Ústeckém kraji? Jaký je v kraji celkový počet přechodných pěstounů a kolik jich bylo volných v den vypracování žádosti?

V Ústeckém kraji bylo k uvedenému datu v pěstounské péči na přechodnou dobu 35 dětí. Celkový počet přechodných pěstounů v Ústeckém kraji byl ke dni vypracování odpovědi celkem 58. Z tohoto počtu mělo přerušenou evidenci 11 pěstounů. Volných bylo celkem 12 pěstounů. Z tohoto počtu čerpalo volno 9 pěstounů (po předání dítěte) a 3 pěstouni se připravovali na převzetí dalšího dítěte.

2.    Kolik dětí se nachází v současné době v dlouhodobé pěstounské péči         Ústeckém kraji? Jaký je v kraji celkový počet dlouhodobých pěstounů a kolik jich bylo volných v den vypracování žádosti?

V Ústeckém kraji bylo k 31. 12. 2023 celkem 1 242 dětí v dlouhodobé pěstounské péči. Počet dlouhodobých pěstounů, tj. pěstounských rodin je k 31. 12. 2023 – 1 129. Ke dni vypracování žádosti bylo 9 volných dlouhodobých pěstounů (zařazených žadatelů vhodných pro zprostředkování PP).

Pozn.: Data se sbírají ve všech krajích za všechny OSPOD ORP k poslednímu dni kalendářního roku. A následně jsou tato a jiná statistická data pak publikována ve Statistické ročence MPSV z oblasti práce a sociálních věcí, které jsou za jednotlivé roky k dispozici ke stažení na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/statisticka-rocenka-z-oblasti-prace-a-socialnich-veci . Věk dětí není v rámci statistických dat sledován.

3.    Jaká je v Ústeckém kraji kapacita zařízení ZDVOP a kolik dětí bylo v těchto zařízeních umístěno ke dni vypracování žádosti? Kolik dětí ve věku do 3 let je ve ZDVOP umístěno ke dni vypracování žádosti?

Celková kapacita ZDVOP v Ústeckém kraji je 134 lůžek (8 zařízení). Ke dni   vypracování odpovědi bylo v těchto zařízeních umístěno celkem 104 dětí. Z tohoto počtu je 18 dětí ve věku do 3 let.

4.    Kolik dětí bylo v roce 2023 umístěno v Ústeckém kraji do ústavní péče? Kolik z těchto dětí bylo ve věku do 3 let?

V roce 2023 bylo v Ústeckém kraji umístěno do ústavní péče 196 dětí, z toho dětí do 3 let věku bylo 35.

5.    Jaký byl v Ústeckém kraji počet podaných žádostí o zařazení do evidence stát se pěstounem/osvojitelem v roce 2023? Kolik žadatelů bylo v roce 2023 schváleno a pro jakou formu NRP? Pro kolik žadatelů proběhly v kraji přípravy a kolik příprav proběhlo v roce 2023?

V roce 2023 bylo celkem podáno 62 žádostí o zařazení do evidence NRP. V roce 2023 bylo zařazeno do evidence žadatelů vhodných stát se náhradními rodiči – celkem 47, z toho 27 žadatelů o osvojení, 10 dlouhodobou pěstounskou péči a 10 přechodnou pěstounskou péči. V roce 2023 proběhlo 6 příprav, kterých se účastnilo 90 osob.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 12.2.2024 / 12.2.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém