Orientační nabídka


 

Příprava projektů pro veřejný sektor

 

 
 

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje byl dne 22. 04. 2024 vyhlášen dotační program „Příprava projektů pro veřejný sektor“ z Operačního programu Spravedlivá Transformace, reg. č. projektu CZ.10.02.01/00/23_044/0000353.


Účelem dotace je podpořit přípravu projektů veřejného sektoru a tím zvýšit úspěšnost čerpání dotací v národních a evropských programech. Předmětem dotace je podpora aktivit souvisejících s přípravnou fází projektů – zpracování studií proveditelnosti, přípravou projektových dokumentací a dalších nezbytných podkladových dokumentací.

V dotačním programu lze získat dotaci na tyto typy projektů: 
Energetické úspory a OZE 
Podpořit lze projekty, které jsou způsobilé: 

Oběhové hospodářství 
Podpořit lze projekty, které jsou způsobilé: 

Místní mobilita 
Podpořit lze projekty, které jsou způsobilé:

Řemeslné inkubátory 
Podpořit lze projekty, které jsou způsobilé: 

Termín zahájení příjmu elektronických žádostí: 18. 6. 2024 v 9:00

Termín ukončení příjmu elektronických žádostí: 31. 7. 2026 nebo do vyčerpání alokaceDoručení a podpis žádosti: 

Žádost vygenerovanou z on-line formuláře pro příjem žádostí a doručenou na email žadatele doručte včetně povinných příloh nejpozději do 10 pracovních dnů prostřednictvím datové schránky (datová schránka Ústeckého kraje ID: t9zbsva), prostřednictvím pošty nebo osobně na podatelnu KÚÚK.Přílohy:

Seznam kontaktních osob:

Osobní konzultace budou poskytovány po předchozí domluvě na přesném dni a čase.


Konzultační místo

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor podpory podnikání, inovací a transformace, budova A, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.

Financováno EU a MŽP


 
Zodpovídá: Ing. Karolína Druxová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2024 / 31.5.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém