Orientační nabídka


 

Zasedání Monitorovacího výboru Interreg Česko – Sasko 2021-2027

Interreg SN CZ
Mezi představenými projekty je 6 žádostí s přímým dopadem a realizací v Ústeckém kraji. Celkem bylo doposud v Programu podpořeno 47 česko-saských projektů.
 

 
 
Ve dnech 5. – 6. června 2024 se konalo zasedání Monitorovacího výboru (MV) Programu Interreg Česko – Sasko 2021-2027, tentokrát u našich německých partnerů, v rekreačním středisku Kinder- und Erholunszentrum Sebnitz. 

MV zahájili úvodním slovem místopředseda MV, RNDr. Jiří Horáček, vedoucí Národního orgánu Programu Interreg Česko – Sasko 2021-2027 a vedoucí české delegace společně s předsedkyní MV, paní Nadjou Franke, vedoucí Řídícího orgánu Programu a vedoucí saské delegace. Vedoucí Řídícího a Národního orgánu společně přivítali členy české a saské delegace, zástupce Karlovarského, Libereckého a Ústeckého kraje a další členy MV. 

Společný sekretariát připomněl 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie a krátce odprezentoval vývoj přeshraniční spolupráce v uplynulých dotačních obdobích a jejich výsledky. Dále byla Společným sekretariátem podána informace o proběhlém Dni Evropy v Trojmezí v Žitavě dne 27. 4. 2024 a konzultacích s Evropskou komisí ohledně budoucnosti programu Interreg po roce 2027 včetně zapojení veřejnosti do tohoto procesu. 

O aktuálním dění v souvislosti s přípravami na nové programové období informovala členy MV paní Dr. E. Spudulyte. O aktuálním stavu realizace Programu informoval členy MV Společný sekretariát. Dále následovalo představování a rozhodování o projektových žádostech. 

Společným sekretariátem bylo MV představeno celkem 11 projektových žádostí, které byly všechny schváleny. Tyto projekty obdrží celkem finanční podporu ve výši 11,3 mil. EURO z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Mezi představenými projekty je 6 žádostí s přímým dopadem a realizací v Ústeckém kraji. Celkem bylo doposud v Programu podpořeno 47 česko-saských projektů. 

Podpořené projekty s přímým dopadem a realizované v Ústeckém kraji jsou:
  • Recomine-SN-CZ-Plus – Vytvoření sasko – české strategie spolupráce v oblasti surovinových technologií, leadpartnerem je Helmholz – Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. 
  • Nové přeshraniční impulsy pro umělecké vzdělávání 2024 – 2027, leadpartnerem je Základní umělecká škola Litvínov 
  • (S)rosteme v Evpropě, leadpartnerem je Paritätische Freiwiliigendienste Sachsen GmbH 
  • DiForPol – Školení digitální forenziky pro policii, leadpartnerem je Hochschule Mittweida
  • Dopravní obslužnost Národního parku České a Saské Švýcarsko, leadpartnerem je ČVUT Praha o  
  • Turistika v Krušnohoří v srdci Evropy - EURORANDO 2026, leadpartnerem je Destinační agentura Krušnohoří z. s. 
Díky projektu EURORANDO 2026 se Krušné hory stanou nejenom hostitelem tradiční celoevropské turistické akce, ale taktéž dojde k vytvoření minimálně 10 přeshraničních a 40 dalších tras pro různé cílové skupiny. V rámci projektu Dopravní obslužnost Národního parku České a Saské Švýcarsko pak dojde ke zlepšení přeshraniční veřejné dopravy na území obou národních parků, z čehož budou profitovat jak zdejší obyvatelé, tak návštěvníci tohoto regionu. 
Pod taktovkou Základní umělecké školy Litvínov pak bude realizován projekt Nové přeshraniční impulsy, díky kterému budou moci děti a mládež z obou stran hranice společně představit své hudební dovednosti a nadšení široké veřejnosti, včetně společného muzikálu. 

Seznam všech projektů schválených MV je uveden na stránkách Interreg Česko – Sasko 2021-2027 www.sn-cz2027.eu.   

Další zasedání Monitorovacího výboru je naplánováno na 27. – 28. listopadu 2024 v Litvínově. Podrobné informace k Programu Interreg Česko – Sasko 2021-2027 jsou k dispozici na internetové adrese: www.sn-cz2027.eu.   

Koláž fotografií z jednání
 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 21.6.2024 / 21.6.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém