Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Krizové situace

 

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje

 
 

 
 

Složení Bezpečnostní rady Ústeckého kraje

jméno a příjmení

funkce v BR

funkce

Ing. Jan SCHILLER
předseda

hejtman
Ústeckého kraje

Ing. Lubomíra MEJSTŘÍKOVÁ, CSc., MBA

místopředseda

1. náměstek a zástupce hejtmana
Ústeckého kraje

Ing. Marcel KUCR
tajemník

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kancelář hejtmana                            vedoucí oddělení krizového řízení

Ing. Radim LAIBL

radní Ústeckého kraje 

(oblast zdravotnictví)

Ing. Milan ZEMANÍK
člen

ředitel
Krajského úřadu Ústeckého kraje

Ing. Petr SEVERA
člen

Krajský úřad Ústeckého kraje
vedoucí Odboru zdravotnictví

plk. Ing. Roman VYSKOČIL
člen

ředitel
Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

plk. Mgr. Jaromír KNÍŽE
člen

ředitel
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje

plk. gšt. Ing. Vítězslav KŘIČEK
člen

ředitel
Krajského vojenského velitelství
Ústí nad Labem

MUDr. Ilja DEYL
člen

ředitel
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje,
příspěvková organizace


1.
    Bezpečnostní rada Ústeckého kraje (dále jen "bezpečnostní rada kraje") je zřízena v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, jako poradní orgán hejtmana pro přípravu na krizové situace. Projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje Ústeckého kraje.

 

2.    Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman Ústeckého kraje.

 

3.    Funkční období členů bezpečnostní rady kraje je shodné s funkčním obdobím krajské samosprávy. Členství v bezpečnostní radě kraje končí také ukončením výkonu funkce, pracovního nebo služebního poměru člena bezpečnostní rady kraje.

 

4.    Bezpečnostní radu kraje svolává předseda bezpečnostní rady kraje podle plánu práce na kalendářní rok a to nejméně dvakrát ročně nebo v případě naléhavé potřeby mimořádně na základě svého rozhodnutí nebo žádosti člena bezpečnostní rady kraje.

 

 
Zodpovídá: Ing. Marcel Kucr, DiS.
Vytvořeno / změněno: 18.2.2005 / 10.11.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém