Orientační nabídka


 

Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2002

 

 
 

Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2002

 

 

Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2002 musí podle § 18 zmíněného zákona obsahovat následující údaje:

 

a)           počet podaných žádostí o informace,

b)           počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

c)            opis podstatných částí každého rozsudku soudu,

d)           výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,

e)           další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

 

Podle informací z jednotlivých odborů sumarizuje výroční zpráva aplikaci zmíněného zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2002 takto:

 

-                počet podaných žádostí o informace:               26

-                počet zamítnutých žádostí:                                 0

-                počet podaných odvolání:                                  0

-                počet soudních projednávání:                            0

 

Tabulka – počet žádostí o informace vyřizovaných jednotlivými odbory

Odbor

SH

LP

ORG

EK

INV

RR

UPS

DS

ZPZ

OH

SMT

SV

KPP

MP

ZD

Počet žádostí

16

0

0

0

0

0

2

2

0

5

0

0

0

1

0

0

 

Vysvětlivky:

SH – sekretariát hejtmana

SŘ – sekretariát ředitele

LP – odbor legislativní

ORG – odbor organizační a vnitřních věcí

EK – odbor ekonomický

INV – odbor investiční

RR – odbor regionálního rozvoje

UPS – odbor územního plánování a stavebního řádu

DS – odbor dopravy a silničního hospodářství

ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství

OH – odbor hospodářství

SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

SV – odbor sociálních věcí

KPP – odbor kultury a památkové péče

MP – odbor správy majetku kraje

ZD – odbor zdravotnictví

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 4.4.2003 / 4.2.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém