Orientační nabídka


 

Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003

 

 
 

 

ÚSTECKÝ KRAJ

hejtman

Ing. Jiří Šulc

 

 

               

Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003

 

  • Počet podaných žádostí o informace: 65
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1 na odboru zdravotnictví
  • Neuskutečnilo se žádné soudní řízení, jímž by bylo přezkoumáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.
  • Neuskutečnilo se žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.
  • Všechny odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje operativně poskytují informace vyžádané telefonicky, písemně, elektronickou poštou nebo osobním kontaktem.


Přehled podaných žádostí podle zákona 106/1999 Sb.
 

Odbor

SH

AUD

LP

ORG

EK

INV

RR

UPS

DS

Počet žádostí

49

0

0

1

0

1

0

0

1

0

 

Odbor

ZPZ

OH

SMT

SV

KP

MP

ZD

KŽÚ

KON

Počet žádostí

2

0

3

0

1

0

7

0

0

 

Vysvětlivky:

SH – sekretariát hejtmana, – sekretariát ředitele, AUD – útvar interního auditu, LP – odbor legislativní, ORG – odbor organizační a vnitřních věcí, EK – odbor ekonomický, INV – odbor investiční, RR – odbor regionálního rozvoje, UPS – odbor územního plánování a stavebního řádu, DS – odbor dopravy a silničního hospodářství, ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství, OH – odbor hospodářství, SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, SV – odbor sociálních věcí, KP – odbor kultury a památkové péče, MP – odbor správy majetku kraje, ZD – odbor zdravotnictví, KŽÚ – krajský živnostenský úřad, KON – odbor kontroly.

 

 

 

 


V Ústí nad Labem, 16.2.2004

 
Zodpovídá: Petr Janda
Vytvořeno / změněno: 24.3.2004 / 24.3.2004
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Krizové situace
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém