Orientační nabídka


 

Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004

 

 
 

 

ÚSTECKÝ KRAJ

hejtman

Ing. Jiří Šulc

 

 

Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje podle § 18 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004

 

  • Počet podaných žádostí o informace: 142
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2 (odbory zdravotnictví a životního prostředí a zemědělství)
  • Neuskutečnilo se žádné soudní řízení, jímž by bylo přezkoumáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.
  • Neuskutečnilo se žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.
  • Všechny odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje operativně poskytují informace vyžádané telefonicky, písemně, elektronickou poštou nebo osobním kontaktem.

 

Přehled podaných žádostí podle zákona 106/1999 Sb.

 

Odbor

KH

AUD

LP

ORG

EK

INV

RR

UPS

DS

Počet žádostí

48

0

0

1

1

0

0

2

0

0

 

Odbor

ZPZ

HSK

SMT

SV

KP

MP

ZD

KŽÚ

KON

Počet žádostí

43/1

0

7

1

22

0

12/1

0

5

 

 

Vysvětlivky:

KH –kancelář hejtmana, – kancelář ředitele, AUD – útvar interního auditu, LP – odbor legislativně-právní, ORG – odbor organizační a vnitřních věcí, EK – odbor ekonomický, INV – odbor investiční, RR – odbor regionálního rozvoje, UPS – odbor územního plánování a stavebního řádu, DS – odbor dopravy a silničního,hospodářství, ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství, HSK – odbor hospodářské strategie kraje, SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, SV – odbor sociálních věcí, KP – odbor kultury a památkové péče, MP – odbor správy majetku kraje, ZD – odbor zdravotnictví, KŽÚ – krajský živnostenský úřad, KON – odbor kontroly

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, 16.2.2005

 

 

 
Zodpovídá: 2558
Vytvořeno / změněno: 14.3.2005 / 14.3.2005
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém