Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
 
 
 

Detail záznamu

                                   Název: REGION VENKOV

Právní forma: DSO

Název: REGION VENKOV
Rok registrace: 2001                                   Datum založení: 20.12.2001
Registrační číslo: 17/2000-SVAZEK OBCÍ (OkÚ Litoměřice)

Sídlo: Hoštka
Adresa: Náměstí Svobody 2, 411 72 Hoštka
Orgány (kterými subjekt jedná): a) valná hromada b) předseda svazku c) místopředseda svazku d) revizní skupina

Statut. zástupce: Anna Podpěrová, předseda svazku; Václav Rendl, místopředseda svazku

Členové: obce: Hoštka; Vrbice; Vrutice; Drahobuz

Předmět činnosti: Předmětem činnosti svazku je: a) Prosazování společných zájmů a vzájemné pomoci v komunální sféře, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zdravotnických služeb, školství a zaměstnanosti. b) Časová a věcná koordinace významných neinvestičních a investičních akcí v zájmovém území svazku. c) Tvorba a realizace strategie rozvoje přirozeného spádového území. d) Propagace a zlepšování celkového image regionu a ztotožnění se obyvatel s venkovským životním prostorem v rámci zájmového území svazku. e) Společný postup vůči třetím osobám a orgánům státní správy v záležitostech přesahujících svým rozsahem jednotlivé členy svazku. f) Spolupráce v oblasti zemědělství a krajinotvorby zejména se ZOD Hoštka, které obhospodařuje většinu zemědělské půdy v k.u. mikroregionu. g) Spolupráce s občanskými a zájmovými organizacemi za účelem dosažení záměrů dle čl. 1.

Poznámka: transformace z "Mikregion venkov" vedeného pod stejným číslem 17/2000 - SDRUŽENÍ, registovaného dne 21.12.2000 (dokumentace u ROREGION VENKOV aktualizce ke dni 3.11.2005 - změna předsedy a místopředsedy
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém