Orientační nabídka


 

Vouchery pro podnikatele v OPST - Ústecký kraj

Financováno EU a MŽP
 

 
 

Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23_015/0000163

Název programu: Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027

Název výzvy: Vouchery pro podnikatele - Ústecký kraj

Žadatel: Ústecký kraj

Datum zahájení projektu: 10. 7. 2023

Datum ukončení projektu: 6. 10. 2025

Celkový rozpočet: 150 000 000 Kč

Rozdělení financování: EU 100%

 

Projekt se zaměřuje na podporu podnikání v Ústeckém kraji. V rámci zastřešujícího projektu budou poskytovány tři základní typy voucherů pro konečné žadatele: voucher pro rozvoj podnikání, digitální voucher a inovační voucher. Podpora bude cílit na mikro, malé a střední podniky i na fyzické osoby nepodnikající.


Typy voucherů:

  1. Voucher pro rozvoj podnikání – cílem voucherů je podpořit vznik nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit. Předmětem podpory jsou především výdaje na zahájení nebo rozšíření výroby nebo poskytovaných služeb a zlepšení fungování malých a středních podniků.
  2. Digitální voucher – cílem voucherů je podpořit digitální transformaci malých a středních podniků. Podpora zahrnuje především pořízení digitálních technologií a služeb nebo automatizaci procesů.
  3. Inovační voucher – cílem voucherů je podpořit inovační potenciál malých a středních podniků. Podpora je zaměřena především na vývoj, testování a tvorbu nových produktů a zlepšování funkčnosti stávajících produktů a pořízení výrobních zařízení související s inovovaným produktem. Podporovanou aktivitou je také nákup služeb, které konečný žadatel potřebuje pro své inovační aktivity. Zároveň lze podpořit i tvorbu účelových pracovních míst v oblasti inovací.

Výše a míra podpory:

Podpora konečným příjemcům je poskytována formou dotace ve výši max. 80% ze způsobilých výdajů projektu konečného příjemce (tj. spolufinancování ze strany konečného příjemce je stanoveno ve výši min. 20% ze způsobilých výdajů). Dotace na projekt konečného příjemce je poskytována:

- minimálně ve výši 50 000 Kč a

- maximálně do výše:

  • 50 000 Kč pro FO nepodnikající;
  • 500 000 Kč pro voucher na rozvoj podnikání a digitální voucher;
  • 1 000 000 Kč pro inovační voucher.

Dotační programy pro podnikatele jsou již zveřejněny – jejich znění naleznete zde. Příjem žádostí bude spuštěn 15.1.2024.


Projekt je financován Evropskou unií.

Aktuality:

Schválené projekty:
 
Zodpovídá: Ing. Karolína Druxová
Vytvořeno / změněno: 2.10.2023 / 2.10.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém