Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Zdravotnictví

 

Výběrová řízení (uzavření smlouvy se ZP)

 
Kompetence krajského úřadu vycházejí ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále Zákon o v.z.p.).

 
 
 

Podle § 46 odst. 1 Zákona o v.z.p. je zdravotní pojišťovna povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny (dále jen „síť“).
Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se koná výběrové řízení.
Konání výběrového řízení může navrhnout zdravotní pojišťovna, uchazeč, nebo obec. Uchazečem se rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče.

Podle § 47 Zákona o v.z.p. výběrové řízení vyhlašuje
způsobem v místě obvyklým krajský úřad,
v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad"). Místní příslušnost krajského úřadu se řídí místem poskytování zdravotních služeb. Výběrové řízení na poskytování lůžkové a lázeňské léčebně rehabilitační péče vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví.

Podle § 50 Zákona o v.z.p. se nabídky doručují vyhlašovateli ve lhůtě stanovené podle § 47 odst. 2 písm. b) - lhůta nesmí být kratší než 30 pracovních dnů. Uchazeč je povinen prokázat, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit, předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče,který je předmětem výběrového řízení.  Vyhlašovatel pozve uchazeče na jednání výběrové komise (dále jen "komise").

Při posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k síti zdravotní pojišťovny v daném oboru a území, k dobré pověsti uchazeče, k praxi uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb. Členové komise dále posuzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro zajištění hrazených služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.
Po posouzení přihlášek stanoví komise pořadí uchazečů.
Podle § 52 Zákona o v.z.p.  je vyhlašovatel povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů.

Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.

Nebylo-li uzavření smlouvy s uchazečem ve výběrovém řízení doporučeno, může tento uchazeč podat návrh na vyhlášení nového výběrového řízení ve stejném oboru a území znovu až po uplynutí 3 měsíců ode dne zveřejnění výsledku takového výběrového řízení.

 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
7.7.2021Výsledky výběrového řízení ze dne 30. 6. 2021 [PDF, 265 kB]
Kontaktní osoba: Zuzana Součková, souckova.z@kr-ustecky.cz, 475 657 483
Bc. Jana Krpešová
7.6.2021Výsledky výběrového řízení ze dne 31. 5. 2021 [PDF, 270 kB]
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Šlosarová, slosarova.i@kr-ustecky.cz, 475 657 483
Bc. Jana Krpešová
19.3.2014Výběrová řízení - tiskopis žádostiIng. Jana Lavičková
23.6.2021Výsledky výběrových řízení před uzavřením smluv mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami
ARCHIV - Výsledky výběrových řízení před uzavřením smlouvy mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou (od r. 2019 do současnosti)
Bc. Jana Krpešová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnictví > Oblast zdravotnictví > Informace pro odbornou veřejnost > Výběrová řízení (uzavření smlouvy se ZP)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Zdravotnictví

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Petr Severa

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém