Orientační nabídka


 

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Destinační agentury Krušnohoří, z.s.

da
Uzávěrka přihlášek je 14. 10. 2022 do 12 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena na níže uvedenou adresu).
Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 

 
 


Destinační agentura Krušnohoří, z.s. vzniká jako společný záměr Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Dne 30. 8. 2022 byla slavnostně podepsána dohoda o založení spolku.
 
V oblasti cestovního ruchu není dosud systémovým způsobem podpořeno kompletní území celých Krušných hor vč. podhůří. Jedná se o rozsáhlé území dlouhé více než 100 km a široké cca 10 – 20 km. Toto území disponuje velmi významným rozvojovým potenciálem ve vazbě na různorodé formy turismu (cestovní ruch volného času, aktivní turismus, paměťový a vzdělávací cestovní ruch, eventový turismus apod.). Aby byl zajištěn pozitivní rozvoj odvětví, je potřeba koncentrovaným způsobem zastřešit spolupráci v území a koordinaci aktivit pomocí činnosti organizace destinačního managementu (DMO) – DA Krušnohoří, z.s.
 
Tato organizace významným způsobem napomůže vyšší efektivitě propagace oblasti, jako vhodného cíle turismu (pomocí sdružení a koordinace společně vybraných finančních prostředků). DMO zajistí optimální využití potenciálu vyplývající z nabídky Krušných hor. Tato oblast má skutečně vysoký potenciál k vyváženému rozvoji v celém svém vymezení, v kombinaci s přírodou se jedná o přirozená místa k aktivnímu či pasivnímu odpočinku / relaxaci.
Důvodem pro založení DMO je potřeba vyšší míry koordinace aktivit cestovního ruchu za účelem efektivnějšího využití dostupného potenciálu cestovního ruchu na jeho území. Dalším podstatným důvodem pro založení oblastní DMO je potřeba na oblastní úrovni efektivněji řešit dopady cestovního ruchu v území. Založení oblastní DMO umožní efektivněji koordinovat využití území z hlediska cestovního ruchu a pracovat na rozptýlení návštěvnosti do dalších částí oblasti. Oblastní DMO tak může svou činností přispět k tomu, že přínosy z cestovního ruchu budou rovnoměrněji rozloženy na území celé oblasti. Hlavním účelem rozvoje cestovního ruchu je prostřednictvím pozitivního a řízeného rozvoje turismu zvyšovat spokojenost a kvalitu života místních obyvatel.
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Bc. Pavel Grund
Vytvořeno / změněno: 12.9.2022 / 14.9.2022 | Zveřejnit od: 12.9.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies