Orientační nabídka


 

Výbor finančně podpoří sportovní kluby i jednotlivce

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
stadion
Český olympijský výbor (ČOV) poskytne krajům prostřednictvím darovací smlouvy finanční příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Členové zastupitelstva Ústeckého kraje se koncem června rozhodli o přijetí daru a o uzavření darovací smlouvy s ČOV s tím, že rozdělení finančních prostředků bude provedeno poskytováním individuálních dotací.
Tisková zpráva ze dne 22. července 2015
 

 
 

Ústecký kraj navíc v souladu s darovací smlouvou poskytl ze svých rozpočtových prostředků stejnou částku, jako je výše daru. Část finančních prostředků je určena na dotace sportovním klubům působícím na území Ústeckého kraje na sportovní činnost dětí a mládeže, tj. sportovců až do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně.

Ústecký kraj tímto informuje o možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace. V žádosti žadatel uvede účel, na který chce dotaci použít. Pro podávání žádosti je na stránkách Ústeckého kraje zveřejněn formulář žádosti.

K podané žádosti je třeba doložit povinné přílohy: doklad osvědčující právní subjektivitu žadatele, doklad o přidělení IČ, doklad o zřízení bankovního účtu, čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá insolvenční řízení, čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, vůči rozpočtu státu a vůči rozpočtu kraje.

Příjem žádostí se uskuteční do 13. srpna 2015 a každý žadatel podává pouze jednu žádost.

Vyplněnou žádost v tištěné podobě s povinnými přílohami (sešité) doručí žadatel v zalepené obálce osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo pošle na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označí slovy „Neotvírat - Podpora sportovní činnosti“. Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vaverková, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, tel. 475 657 951, e-mail vaverkova.p@kr-ustecky.cz nebo Ing. Klára Laňková, 731 607 368. Dotace se poskytují jako neinvestiční prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 22.7.2015 / 22.7.2015 | Zveřejnit od-do: 22.7.2015-21.8.2015
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém