Orientační nabídka


 

Vyhlašujeme první ročník ankety „Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji“

logo ÚK
Vyzýváme tímto poskytovatele a uživatele sociálních služeb, širokou veřejnost, představitele samospráv a další instituce a organizace na území Ústeckého kraje, aby Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje zasílali návrhy kandidátů na ocenění „Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji“.
 

 
 

„Toto ocenění je určeno pracovníkům v oblasti sociálních služeb na území Ústeckého kraje za jejich mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost. Právě za to si zasluhují veřejnou poctu,“ řekl 1. náměstek hejtmana Martin Klika. „Prostřednictvím této ankety, která se dotýká významné sféry lidského života, budeme moci poděkovat pracovníkům sociálních služeb. Ti nám denně dokazují, že nejsou lhostejní k druhým,“ dodal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Právě vyhlášení ankety bylo jedním z témat únorového zasedání Komise rady AK ČR pro sociální věci V Ústí nad Labem.

 

A co musí podaný návrh obsahovat?

 

  • jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, datum narození, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, telefonický kontakt;
  • profesní životopis navrhovaného kandidáta, který musí v době podání návrhu působit v sociálních službách minimálně 1 rok
  • podrobné zdůvodnění podávaného návrhu ze strany navrhovatele (viz upozornění dále);
  • název a adresu poskytovatele sociálních služeb, u kterého kandidát působí
  • přesné označení (jméno, příjmení, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, telefonický kontakt) a podpis navrhovatele, popř. navrhovatelů;
  • souhlas navrhovaného kandidáta s nominací a s tím, že v případě vyhodnocení bude zveřejněno jeho jméno, případně některé údaje související s jeho profesní kariérou a důvody uznání vč. fotodokumentace.

 

Zdůvodnění návrhu je stěžejní součástí návrhu, musí být dostatečně vypovídající. Žádáme o uvedení konkrétních údajů v poskytování sociálních služeb, případně doložení podkladů a dokladů o činnosti navrženého kandidáta. Veškeré zaslané dokumenty zůstávají uloženy na Krajském úřadě Ústeckého kraje a nebudou vráceny.

 

Odůvodnění vycházející z věcných argumentů je hlavním kritériem při výběru kandidáta. Ocenění se neuděluje in memoriam.

 

 Adresa pro zasílání návrhů:                  Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor sociálních věcí, Velká Hradební  3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.

                                  

Obálka musí být viditelně označena:

„Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji – neotvírat“

 

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Ing. Jitka Pémová       tel. 475 657 487, e-mail: pemova.j@kr-ustecky.cz

 

 

Návrh lze podat poštou (rozhoduje datum na podacím razítku pošty), datovou schránkou, prostřednictvím e-podatelny, nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, nejpozději do 30. 6. 2017.

 

Podané návrhy na ocenění vyhodnotí komise složená ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb, zástupců Ústeckého kraje, krajského úřadu a odborné veřejnosti.

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 17.2.2017 / 17.2.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies