Orientační nabídka


 

Vyhlašujeme výběrové řízení na externí hodnotitele do Programu spolupráce Česko - Sasko 2021-2027

Nový program bude opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a saské příhraničí. Uzávěrka přihlášek je 7. října 2022. Bližší informace naleznete v přílohách tiskové zprávy, včetně kontaktních osob.
Tisková zpráva ze dne 22. září 2022
ilustrační foto
 

Odkazy


 
 

Externí hodnotitelé budou hodnotit projekty z Ústeckého kraje, ale také Libereckého a Karlovarského kraje.
Hodnocení projektů bude vzhledem k formě kontinuálního příjmu žádostí o podporu z programu probíhat v průběhu celého programového období 2021-2027.

Finanční ohodnocení
Činnost hodnotitelů bude finančně ohodnocena na základě uzavřené dohody o provedení práce (DPP) mezi vybraným hodnotitelem a Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Předpoklady a podmínky
Hodnotitelé projektových žádostí musí splnit následující všeobecné podmínky a odborná kritéria:

Všeobecné podmínky:

 • bezúhonnost, nestrannost,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • objektivita, čestnost, diskrétnost,
 • ovládání práce s PC (MS Word, MS Excel, Internet, E-mail).

V zájmu důsledného uplatňování principů hodnocení nesmí být hodnotitel zapojen do přípravy nebo předložení projektové žádosti, která se uchází o podporu z Programu spolupráce Česko - Sasko 2021-2027.

Odborná kritéria:

 • VŠ vzdělání a alespoň 3-letá praxe v daném oboru, který odpovídá posuzované prioritní ose a specifickému cíli, nebo středoškolské vzdělání a min. 5-letá praxe v oboru činností, který odpovídá dané prioritní ose a specifickému cíli,
 • znalost české části programového území minimálně v oboru působnosti hodnotitele (kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký),
 • znalost platných právních předpisů ČR a EU v oblasti působnosti hodnotitele,
 • zkušenosti s hodnocením projektů financovaných z fondů EU jsou vítány.

Další požadavky:

 • znalost principů programů přeshraniční spolupráce – výhodou,
 • znalost NJ – výhodou,
 • ŘP sk. B – výhodou.

Odborný hodnotitel bude seznámen se systémem hodnocení prostřednictvím školení pro hodnotitele a s Metodikou pro hodnotitele. Školení budou probíhat v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo online, dle aktuální epidemiologické situace. Vybrané zájemce schválí a jmenuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Jmenování ze strany MMR se předpokládá v průběhu měsíce října 2022.

V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněný dotazník (strukturovaný životopis), který je uveden v příloze, na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nejpozději do pátku 7. 10. 2022.

Obálku označte „VŘ - Externí hodnotitel ČR – Sasko“

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 22.9.2022 / 22.9.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém