Orientační nabídka


 

Vyhodnocení plnění Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2022

Vyhodnocení plnění Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2022 vzala na vědomí Rada Ústeckého kraje dne 14. prosince 2022 usnesením č. 037/60R/2022.
 

 
 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 19/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 materiál Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015   2020. Dne 1. 11. 2021 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 29/10Z/2021 prodloužení platnosti strategie do roku 2022.

Strategie navazovala výhradně na kompetence dané Ústeckému kraji právním řádem České Republiky. Vycházela z analytického podkladu, jehož účelem bylo shrnutí dostupných relevantních dat, statistické vyhodnocení a formulace základních zjištění, která jsou z hlediska poskytování zdravotních služeb v kraji významná. Jako podklady při zpracování analytického podkladu byly použity materiály poskytnuté Ústeckým krajem a dále dokumenty a data z veřejných informačních zdrojů (ČSÚ, ÚZIS, SZÚ, MZ ČR, WHO, VZP ČR a další) a vlastní šetření.

Strategie vycházela z Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020, tak jak bylo doporučeno hejtmanům krajů usnesením Vlády České republiky č. 23 ze dne 8. ledna 2014. Národní strategie navazovala na „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 21“ (dále jen „Zdraví 21“) podpořený vládou ČR v roce 2002 usnesením č. 1046/2002 a byla naplněním požadavku vlády na aktualizaci tohoto strategického dokumentu. Ústecký kraj se k programu Zdraví 21 přihlásil v roce 2005 Programem „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“.

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 20.12.2022 / 20.12.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém