Orientační nabídka


 

Vyhodnocení Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje - 2008

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

DOTAČNÍ PROGRAM ODBORU KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE

 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje - 2008

 

 

Program vyhlašuje odbor kultury a památkové péče na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/22Z/2007 ze dne 7. 11. 2007. Cílem programu je především:

  1. záchrana bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek, záchrana a obnova movitých i nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji (např. opravy a rekonstrukce hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů … a dalších objektů prohlášených za kulturní památku);
  2. zachování kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých kulturních památek.

 

Přehled projektů, kterým byla přidělena neinvestiční dotace usensením Rady Ústeckého kraje č. 46/108R/2008 ze dne 2. 4. 2008 a č. 28/109R/2008 ze dne 15. 4. 2008 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/25Z/2008 ze dne 30. 4. 2008, dle ust. § 36, odst. 1, písm. c) a d), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Radek Spála
Vytvořeno / změněno: 15.5.2008 / 16.5.2008 | Zveřejnit do: 30.9.2008
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém